Vysokoškoláci môžu získať Európsky vodičský preukaz na počítač

  Zdroj: Pexels

Bratislava 11. júla (TASR) – Vysokoškoláci môžu získať takzvaný Európsky vodičský preukaz na počítač (ECDL). Ide o certifikát, vďaka ktorému sa absolventi môžu stať atraktívnejšími u potenciálnych zamestnávateľov.

 

O možnosti zísať Európsky vodičský preukaz na počítač informuje o tom rezort školstva na svojom webe. "Vysokoškoláci tak zvýšia aj svoju uplatniteľnosť na pracovnom trhu," uvádza ministerstvo školstva. Certifikát môže bezplatne prostredníctvom národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie získať 2000 študentov.
Medzinárodný certifikát ECDL nie je len o informatike. Prostredníctvom získaných zručností vie študent rýchlejšie, efektívnejšie a kvalitnejšie riešiť zadania aj z ďalších príbuzných oblastí. Na výber je niekoľko modulov, čiže ucelených tematických okruhov, z ktorých sa vykonáva skúška. Ide napríklad o základy práce s počítačom, spracovanie textu, tabuľkový kalkulátor, používanie databáz, prezentáciu, základy práce online, práca s obrázkami a grafikou či bezpečnosť pri využívaní informačno-komunikačných technológií.
Testovanie budú zabezpečovať akreditované testovacie centrá. Sú nimi Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline a Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. V prípade dostatočného záujmu študentov aj z iných univerzít a vysokých škôl bude testovanie realizované aj na príslušnej škole či univerzite.

Zdieľať na facebooku