Študenti stredných a vysokých škôl majú možnosť vyjadriť názor na vzdelávanie

Analytikov z projektu To dá rozum zaujímajú aj názory študentov.
Analytikov z projektu To dá rozum zaujímajú aj názory študentov. / Foto: Pexels

Bratislava 13. júna (TASR) – Študenti stredných škôl i vysokoškoláci majú možnosť vyjadriť svoj názor na vzdelávanie. Projekt To dá rozum má za cieľ navrhnúť ucelenú zmenu vzdelávania, teda od predškolského vzdelávania cez základné, stredné až po vysoké školy a vysokoškolskú vedu. TASR o tom informovala riaditeľka projektu To dá rozum Renáta Hall.


Problémy a ich príčiny mapovali odborníci na vzdelávanie z projektu pomocou rozhovorov so zástupcami všetkých aktérov od materských škôl až po vysoké školy. Rozhovory boli realizované s viac ako 550 respondentmi, medzi ktorými boli aj žiaci a študenti stredných a vysokých škôl.
Za účelom overenia, či sú zistenia z rozhovorov odrazom situácie na konkrétnej škole, alebo ide o problémy, ktoré sa týkajú celého školského systému, prebieha v súčasnosti rozsiahly dotazníkový prieskum. "Samostatné dotazníky sú určené žiakom stredných škôl, študentom prvého a druhého stupňa vysokých škôl na Slovensku a v zahraničí, ako aj študentom doktorandského štúdia. Dotazníky pre študentov stredných a vysokých škôl sú dostupné aj v maďarskom jazyku," povedala Hall. Prieskum prebieha do konca júna, výstupy z neho budú prezentované koncom tohto roka.
Návrhy na zmeny budú postavené na dátach o problémoch súčasného školstva na Slovensku a ich hĺbkovej analýze, na ktoré budú nadväzovať odporúčania na ich odstránenie. "Tie budú zároveň postavené na príkladoch dobrej praxe zo Slovenska, ako aj zo zahraničia. Výstupy analýzy a návrhy na zmeny budú prediskutované so zástupcami v oblasti vzdelávania," doplnila riaditeľka projektu To dá rozum. Autori projektu spolupracujú aj s analytikmi zo Slovenska a zahraničnými expertmi na vzdelávanie, mimovládnymi organizáciami a výskumnými pracovníkmi zaoberajúcimi sa zmenami v školstve.

 

Dotazník pre študentov stredných škôl nájdete priamo TU: docs.google.com/forms

Dotazník pre študentov vysokých škôl nájdete priamo TU: docs.google.com/forms

Zdieľať na facebooku