Zmeny vo vysokom školstve musia najprv presvedčiť mladých, tvrdia študenti z ŠRVŠ

Zmeny vo vysokom školstve musia najprv presvedčiť mladých. Tvrdia to zástupcovia Študentskej rady vysokých škôl.
Zmeny vo vysokom školstve musia najprv presvedčiť mladých. Tvrdia to zástupcovia Študentskej rady vysokých škôl. / Zdroj: Bigstock

Bratislava 24. apríla (TASR) – Zmeny vo vysokom školstve musia najprv presvedčiť mladých. Tvrdia to zástupcovia Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ). Počas Konventu akademických senátov zasadli v pondelok (23.4.) do parlamentných lavíc, aby prediskutovali aktuálne témy súvisiace s reformou vysokých škôl.


"Vysoké školstvo stojí pred dôležitým míľnikom v otázke zabezpečenia a hodnotenia kvality vzdelávania a taktiež v blízkej budúcnosti sa má vysokoškolské prostredie zaoberať otázkou riadenia vysokých škôl a akademickej samosprávy," tvrdia zástupcovia ŠRVŠ. Potrebné spoločenské zmeny by podľa nich mali načrtnúť posun politickej paradigmy v prospech školstva. Zástupcovia ŠRVŠ privítali zhodu naprieč politickým spektrom na tom, že Slovensko dokáže udržať spoločenský a ekonomický rast, len ak naše vysoké školy ponúknu kvalitné, dostupné a moderné vzdelávanie zamerané na potreby mladých ľudí. "Investovanie do školstva musí ísť ruka v ruke s reformnými opatreniami, ktoré prinesú efektívnejšie riadenie a hospodárenie, väčšiu autonómiu a flexibilitu, rozumnú štruktúru študijných odborov korešpondujúcu s potrebami spoločnosti a trhu práce, vzdelávací proces zameraný na potreby študentov a moderné atraktívne prostredie zohľadňujúce aktuálne štandardy," uvádza ŠRVŠ.
Študenti diskutovali o budúcnosti systému zabezpečovania kvality aj v súvislosti s novým zákonom, ktorý vláda schválila. Novinkou je aj participácia študentov na procese zabezpečovania kvality. "Zmeny vo vysokom školstve musia prvotne presvedčiť mladých, že Slovensko je pripravené vytvoriť kvalitné a perspektívne prostredie pre výchovu a vzdelanie. Preto je dôležité, aby sa naštartovala aktívna komunikácia medzi zástupcami akademického a vedeckého prostredia, politickej reprezentácie a študentov," dodala ŠRVŠ.
Návrh zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania zavádza úplne nový systém akreditácie v oblasti vysokoškolského štúdia, ktorý po novom bude zastrešovať samostatná verejnoprávna Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo. "Doterajšia Akreditačná komisia bola poradným orgánom vlády SR. Zámerom zákona je zvýšiť dôraz na vnútorný systém vysokej školy zameraný na úpravu procesov na zabezpečovanie kvality, ktorého funkčnosť bude pravidelne externe posúdená agentúrou," uviedol rezort školstva. Zmeny sa týkajú zjednodušenia obsadzovania funkčných miest docentov a profesorov uchádzačmi zo zahraničia či zrušenia doterajšieho procesu komplexných akreditácií činností vysokých škôl a s tým spojeného začleňovania vysokých škôl. Zavádza sa tiež nový systém hodnotenia tvorivej činnosti vysokej školy založený na britskom modeli Research Excellence Framework.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR plánuje zaviesť aj nový typ študijného programu, ide o interdisciplinárne štúdiá. Tento typ bakalárskeho študijného programu umožňuje vysokým školám novú formu organizácie štúdia, na druhej strane ponúkne študentom možnosť vytvoriť si jedinečný profil s ohľadom na výber absolvovaných predmetov, pričom budú mať možnosť oddialiť svoje rozhodnutie o hlavnom študijnom zameraní.

Zdieľať na facebooku