Na pôde UK ocenili úspešných pedagógov a študentov

Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva v pondelok popoludní udelili na pôde Univerzity Komenského (UK) v Bratislave ocenenia študentom a pedagógom.
Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva v pondelok popoludní udelili na pôde Univerzity Komenského (UK) v Bratislave ocenenia študentom a pedagógom. / Zdroj: FB Univerzita Komenského v Bratislave

Bratislava 20. novembra (TASR) - Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva v pondelok popoludní udelili na pôde Univerzity Komenského (UK) v Bratislave ocenenia. Prevzali si ich 30 študenti, 28 pedagógovia a tri kolektívy pedagogických pracovníkov z Prírodovedeckej fakulty UK. Pre TASR to uviedla vedúca oddelenia vzťahov s verejnosťou z UK Andrea Földváryová.
Študenti z jednotlivých fakúlt univerzity si ocenenia prevzali za svoje aktivity, ktorým sa venujú popri štúdiu. Ide predovšetkým o účasť na medzinárodných súťažiach, vedeckých konferenciách, aj pôsobenie a prácu v oblasti dobrovoľníctva a vedy. Jedným z ocenených bol aj študent prvého ročníka doktorandského štúdia translatológie Michal Homola. Spracoval tému, ktorá má význam pre teóriu prekladu a prekladateľskú prax pre nevidiacich a slabozrakých tlmočníkov. "Ďalším z ocenených je aj Mário Obročník. Študent špeciálnej pedagogiky sa podieľa na sprístupňovaní akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami realizáciou bezbariérových opatrení a zároveň spolupracuje so špeciálnymi školami pri príprave edukačných pomôcok pre deti a žiakov so zrakovým postihnutím," uviedla Földváryová. Okrem iného študenti vyhrávajú i na rôznych športových súťažiach.
Ocenenia si prevzalo aj 28 pedagógov za aktivity, na ktorých pracujú popri vyučovaní na jednotlivých katedrách. Ocenenia dostali predovšetkým za dlhoročnú pedagogickú a publikačnú činnosť či modernizáciu učenia. Okrem toho si ocenenia prevzali aj tri kolektívy pedagogických pracovníkov univerzity. Získali ich za popularizáciu prírodných vied, organizovanie študentských vedeckých konferencií či za projekt Genetika na kolesách.

Zdieľať na facebooku