Na Pedagogickej fakulte PU privítali deti zo šiestich materských škôl

Deti z matrských škôl si návštevu univerzity tiež užívali.
Deti z matrských škôl si návštevu univerzity tiež užívali. / Zdroj: unipo.sk

Prešov 2. novembra (TASR) – Deň materských škôl, ktorý pripadá na 4. novembra, si na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity (PF PU) v Prešove pripomenuli spolu so 60 deťmi zo šiestich miestnych materských škôl, s ktorými fakulta užšie spolupracuje. PF sa už tretí rok zapája do tohto dňa. Ako informovala hovorkyňa fakulty Anna Polačková, tentoraz ho nazvali Jesenný deň materských škôl.
Konal sa v priestoroch PF, škôlkari s ich učiteľkami privítala dekanka fakulty Jana Burgerová. Deti navštevujú materské školy na uliciach Bajkalská, Bernolákova, Budovateľská, Čapajevova, Jurkovičova a Mirka Nešpora. Program plný hier a tvorivosti pripravili v týchto dňoch študentky druhého ročníka študijného magisterského programu predškolská pedagogika. Pomáhali im aj štyria študenti bakalárskej formy štúdia.

 

Zdroj: unipo.sk


"Deti sa na chvíľu stali veľkými školákmi, ktorí plnili rôzne zaujímavé úlohy. Aktivity boli rozdelené do štyroch učební a využili sme aj chodbu. Každá aktivita mala svoj názov, obsah a za splnenie úloh deti dostali pečiatku na diplom," priblížila Monika Miňová z katedry predškolskej a elementárnej pedagogiky a psychológie PF PU. Ako doplnila, spoločné zážitky umocnil aj spev hymny Dňa materských škôl na Slovensku, záverečné tancovanie a spoločné fotografovanie.
PF PU má ambíciu Jesenný deň materských škôl organizovať každý rok a vytvoriť z neho tradíciu. "Touto aktivitou chceme rozšíriť spoluprácu s fakultnými materskými školami a zároveň sa zapojiť do sprievodných aktivít ku Dňu materských škôl na Slovensku a podporiť tak význam, poslanie a opodstatnenie materskej školy v živote dieťaťa," povedala Miňová.
Myšlienka usporiadať Deň materských škôl na Slovensku vyšla z iniciatívy Slovenského výboru Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu. Významným medzníkom v dejinách predškolskej pedagogiky na Slovensku sa stal 4. november 1829, kedy bola založená v Banskej Bystrici prvá detská opatrovňa. Jej zakladateľkou bola grófka Mária Terézia Brunswická, ktorá vystihla špecifikum didaktiky materskej školy už v jej začiatkoch.

Zdieľať na facebooku