Prešovská univerzita zrekonštruuje Športovú halu za 840.000 eur

  

Prešov 10. októbra (TASR) – Prešovská univerzita (PU) v Prešove začína v najbližších dňoch s rozsiahlou rekonštrukciou Športovej haly v investičnom náklade takmer 840.000 eur. Univerzita na rekonštrukciu získala dotáciu zo štrukturálnych fondov EÚ, z Operačného programu Kvalita životného prostredia, výška spolufinancovania je päť percent. Obnova haly prinesie energetickú úsporu. Rekonštrukčné práce by mali byť ukončené do 12 mesiacov. Informovala o tom hovorkyňa PU Anna Polačková.
Športovú halu dokončili v roku 1993. Rekonštrukcia navráti budove moderný vzhľad a odstráni poruchy obalových konštrukcií. „V rámci konštrukcie dôjde k zatepleniu obvodového plášťa a strechy, k výmene okien, do kotolne nainštalujeme nové tepelné čerpadlá. Moderná technológia bude využitá aj pre vzduchotechniku, klimatizáciu a rekuperáciu,“ uviedol vedúci technicko-prevádzkového útvaru Karol Gabányi. Projekt rieši aj osadenie nových osvetľovacích telies, riadené osvetlenie v časti nad hracou plochou a zdroj výroby elektrickej energie prostredníctvom fotovoltických panelov.
Športová hala slúži pre potreby pedagogického vzdelávania, konajú sa tu športové akcie, hľadisko má kapacitu 300 divákov. Halu využíva predovšetkým Fakulta športu PU na výučbu praktických disciplín na bakalárskom a magisterskom stupni štúdia, čo predstavuje takmer 500 študentov. Ide najmä o výučbu atletiky, gymnastiky, športových hier a športových špecializácií. Na tréningový proces halu využívajú aj univerzitné športové kluby a hrajú sa v nej extraligové a ligové zápasy.
„V súčasnosti výučba prebieha v iných telocvičniach PU, čo si vyžiadalo veľkú mieru improvizácie. Vedenie univerzity a Fakulta športu sa snažili nájsť čo najmenej problémové riešenie v danom prechodnom období. Využijeme aj externé prostredie na atletickom štadióne a viacúčelovom ihrisku s umelým povrchom, kde bude prebiehať výučba v prvej polovici zimného semestra,“ uviedol dekan Fakulty športu Pavel Ružbarský. Športové kluby budú pôsobiť počas rekonštrukcie v náhradných priestoroch.
V rámci rekonštrukcií zameraných na znižovanie energetickej náročnosti plánuje PU obnovu aj ďalšieho univerzitného objektu, ktorým je Študentský domov a jedáleň PU (tzv. starý internát). Ráta sa so zateplením, výmenou okien a opravou strechy bloku C s predpokladanými nákladmi do 900.000 eur. V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na zhotoviteľa prác, doplnila Polačková.

Čítajte viac o téme: Financie v školstve
Zdieľať na facebooku