Farmaceutická fakulta UK si pripomína 65. výročie založenia

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského (UK) v Bratislave si pripomína 65. výročie svojho založenia.
Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského (UK) v Bratislave si pripomína 65. výročie svojho založenia. / Zdroj: fpharm.uniba.sk

Bratislava 10. októbra (TASR) – Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského (UK) v Bratislave si pripomína 65. výročie svojho založenia. Pri tejto príležitosti sa dnes o 13.00 h v Aule UK uskutoční slávnostné zasadnutie Vedeckej rady Farmaceutickej fakulty UK. TASR o tom informovalo oddelenie vzťahov s verejnosťou UK v Bratislave.
Samostatná Farmaceutická fakulta vtedajšej Slovenskej univerzity bola zriadená na základe vládneho nariadenia zo dňa 19. augusta 1952 s účinnosťou od 1. septembra 1952. Jej prvým dekanom sa stal Ľudovít Krasnec. Počas svojej existencie prešla fakulta viacerými vývojovými etapami a stala sa základným kameňom pre konštituovanie, profiláciu a rozvoj farmaceutických vedných odborov. Základ štruktúry fakulty tvorili pri jej vzniku tri katedry, a to chémie, galenickej farmácie a farmakognózie, ktoré sa postupne členili na ďalšie katedry a pracoviská.

 


V júni 1958 sa uskutočnil slávnostný výkop a začala sa výstavba vlastného sídla Farmaceutickej fakulty na Ulici odbojárov. Novostavba bola čiastočne odovzdaná do používania na jeseň 1960, niektoré dokončovacie práce však pokračovali až do roku 1962. "Od septembra 1960 sa Bratislava stala sídlom jedinej celoštátnej farmaceutickej fakulty v Československu. Urýchlila sa tým dostavba novej budovy a zároveň bola fakulte v jej tesnej blízkosti pridelená ďalšia, takzvaná stará budova na Kalinčiakovej ulici," uvádza sa na webovej stránke fakulty.
Inštitúcia patrí k fakultám združeným v Asociácii európskych farmaceutických fakúlt. V akademickom roku 2017/2018 v dennej forme štúdia ponúka tri študijné programy, a to trojročné bakalárske štúdium programu zdravotnícke a diagnostické pomôcky a päťročné spojené magisterské štúdium programov farmácia a farmácia vyučovaná v anglickom jazyku.

Zdieľať na facebooku