Univerzita sv. Cyrila a Metoda dnes oslavuje dvadsaťročnicu

  Ilustračné foto: Katarína Cinová

Trnava 4. októbra (TASR) - Univerzita sv. Cyrila a Metoda (UCM) v Trnave dnes oslavuje 20. výročie svojho vzniku. Školu, ktorá má v súčasnosti štyri fakulty a jeden inštitút, navštevuje spolu 5800 študentov. Dovedna počas svojej existencie už odovzdala 24.250 diplomov na bakalárskom, magisterskom a doktorandskom stupni.
Slávnostný deň začal ekumenickou bohoslužbou v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave a po nej sa v Divadle Jána Palárika stretli predstavitelia univerzity s pozvanými hosťami z akademického prostredia, mestskej i krajskej samosprávy a ďalší. Rektor UCM Jozef Matúš odovzdal Cenu Jána Sambucusa, ako najvyššie ocenenie školy trnavskému arcibiskupovi Jánovi Oroschovi za duchovnú podporu pri rozvoji UCM, rektorovi Katolíckej univerzity v Ružomberku Jozefovi Jarabovi za doterajšiu spoluprácu, predsedovi Trnavského samosprávneho kraja Tiborovi Mikušovi za trvalú aktívnu spoluprácu a prínos pri budovaní a rozvoji. Rektor Trnavskej univerzity Marek Šmid bol ocenený za prehlbovanie vzájomných vzťahov a spolupráce medzi týmito dvoma univerzitami v Trnave.
UCM si dnes uctila aj bývalého rektora Eduarda Kostolanského, bývalého predsedu Akademického senátu Milana Čákyho a jeho nasledovníka Juraja Mištinu, predsedu Správnej rady UCM Juraja Trokana a rektorov fakúlt. TASR o tom informovala referentka pre styk s verejnosťou Zuzana Masáková.
Vznik UCM schválili poslanci NR SR zákonom z roku 1997, účinnosť nadobudol 1. augusta 1997. V začiatku existencie bolo na štúdium zapísaných iba 435 študentov, do 15. výročia odovzdala UCM diplomy 15.931 študentom. Škola od svojho vzniku používa logo s vyobrazením vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda, plaketu s cyrilo-metodským motívom a rovnako i akademické insígnie s podobizňou oboch svätcov. Štúdium poskytuje na filozofickej fakulte, fakulte masmediálnej komunikácie, fakulte sociálnych vied, fakulte prírodných vied a na Inštitúte fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie.

Zdieľať na facebooku