Ekonomická univerzita v novom akademickom roku upriami pozornosť na vedeckovýskumnú činnosť

  Zdroj: FB EU

Bratislava 26. septembra (TASR) - Ekonomická univerzita (EU) v Bratislave dnes slávnostne otvorila akademický rok 2017/2018. Plánuje v ňom venovať permanentnú pozornosť oblasti vedeckovýskumnej činnosti a kvalite pedagogického procesu. Ten by mal kvalitou zodpovedať požiadavkám kladeným na ekonomické vzdelávanie a umožňovať adaptabilitu absolventov v praxi a ich uplatnenie sa na slovenskom a európskom trhu práce. TASR o tom informoval Miroslav Horňák z Centra komunikácie EU.
"Nikomu z nás nemôže byť stav na univerzite ľahostajný, všetkým nám musí záležať na tom, aké výsledky univerzita dosahuje a bude dosahovať, ako bude vnímaná ako inštitúcia v relevantnej verejnosti, ako sa k jej absolventom budú stavať potenciálni zamestnávatelia, ako ich budú hodnotiť a tým si vytvárať názor o kvalite vzdelávania a vedeckovýskumnej činnosti na univerzite," uviedol v prejave rektor univerzity Ferdinand Daňo.
EU musí podľa jeho slov aj v tomto akademickom roku upriamiť svoju pozornosť na prijímanie a realizovanie takých úloh a opatrení, ktoré univerzite umožnia upevniť jej pozíciu na poli vysokoškolského vzdelávania nielen na Slovensku, ale minimálne aj v priestore regiónu strednej Európy tak, ako to vyplýva z vízie univerzity.
"O trvalo dobrej kvalite vzdelávania na EU v Bratislave svedčí aj tá skutočnosť, že naši absolventi sú u zamestnávateľov dlhodobo najžiadanejšími spomedzi absolventov všetkých vysokých škôl. Dokumentujú to aj rôzne prieskumy a štatistické zisťovania. Táto skutočnosť je pre univerzitu veľmi potešujúca, ale aj zaväzujúca," skonštatoval Daňo na margo úrovne pedagogického procesu EU.
Strategickým cieľom školy v školskom roku 2017/2018 je podľa rektora aj posilňovanie jej postavenia v medzinárodnom kontexte. Prioritami pre oblasť medzinárodnej dimenzie je ďalšie zvyšovanie efektívnosti a kvality vzťahov so zahraničnými univerzitami.
EU je prvá vysokoškolská inštitúcia ekonomického zamerania na Slovensku, vznikla pred 77 rokmi. Ako jediná slovenská univerzita poskytuje komplexné vzdelávanie v odboroch ekonómia a manažment vo všetkých študijných programoch a na všetkých troch stupňoch štúdia. Ponúka aj niektoré študijné programy vo vybraných informatických a jazykovedných odboroch a viac ako 100 predmetov vo viacerých svetových jazykoch. Celkovo zabezpečuje 61 študijných programov.

Zdieľať na facebooku