Zahraniční študenti sa budú tri týždne zdokonaľovať v slovenčine

Zahraniční študenti sa budú tri týždne zdokonaľovať v slovenčine
Zahraniční študenti sa budú tri týždne zdokonaľovať v slovenčine / Foto: Big Stock

Bratislava 30. júna (TASR) – Zahraniční študenti či krajania sa budú počas troch týždňov zdokonaľovať v slovenskom jazyku. Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave aj tento rok organizuje Letnú univerzitu slovenského jazyka a kultúry. Uskutoční sa od 2. do 21. júla.
Témou letnej univerzity je Bratislava v rytme života. Jej súčasťou budú tri kurzy. Kurz slovenského jazyka a kultúry, kurz slovenského jazyka a kultúry pre krajanov a kurz slovenského jazyka a odborných predmetov pre krajanských študentov – maturantov. Naplánované sú i tvorivé dielne, exkurzie ako plavba loďou po Dunaji, výlet spojený s návštevou Devína či trojdňová exkurziu po Slovensku.
Cieľom letnej univerzity je naučiť sa slovenský jazyk, respektíve zdokonaliť sa v ňom, rozšíriť poznatky v oblasti slovenskej jazykovedy, literatúry, histórie a kultúry Slovenska. Taktiež spoznať históriu a kultúru Bratislavy ako hlavného mesta SR, rozvíjať jazykové kompetencie v odborných predmetoch potrebných na zvládnutie prijímacích pohovorov na vysoké školy na Slovensku, získať zručnosti na úspešné absolvovanie testov všeobecných študijných predpokladov (SCIO testy).

Zdieľať na facebooku