Etická komisia TU dnes riešila vyjadrenia študenta Jozefa Repku

Etická komisia TU riešila vyjadrenia študenta Jozefa Repku
Etická komisia TU riešila vyjadrenia študenta Jozefa Repku / Foto: Pexels

Trnava 25. januára (TASR) – Etická komisia Trnavskej univerzity (TU) sa dnes zaoberala podnetom dekana Pedagogickej fakulty (PdF) Reného Bílika, týkajúcim sa vyhlásení študenta fakulty Jozefa Repku na sociálnej sieti. Študent na seba upriamil pozornosť extrémistickými postojmi, od ktorých sa Bílik dištancoval.
"Zoznámil som sa s obsahom týchto vyjadrení a pokladám ich za absolútne neprijateľné a nebezpečné, pretože sú založené na princípe rasovej a sociálnej neznášanlivosti a obdive voči tomu najhoršiemu, čo, žiaľ, tvorí súčasť moderných dejín ľudskej civilizácie," napísal Bílik pred niekoľkými dňami vo vyhlásení k prípadu. Etická komisia dnes konštatovala, ako TASR informovala jej predsedníčka, prorektorka TU Viera Peterková, že zverejnené názory a stanoviská na facebookovom profile spájanom so študentom Repkom sú v príkrom rozpore s Etickým kódexom TU a uložila dekanovi PdF, aby vo veci konal. Študent bude pozvaný na pohovor.

Zdieľať na facebooku