EU vyhlásila tvorivú súťaž pre mladých Európanov o migrantoch v Európe

  

Brusel 1. februára (TASR) - Európska komisia (EK) v duchu otázky "Aká je úloha a miesto migrantov v Európe?" nabáda študentov škôl zameraných na umelecké odbory, grafiku a komunikáciu zo všetkých 27 členských štátov EÚ a z Chorvátska, aby sa zamysleli nad prínosom migrantov pre európsku spoločnosť a zapojili sa do súťaže dotovanej troma cenami vo výške 10.000 eur.

 

Súťaž vyhlásená v rámci celej EÚ stavia pred študentov výzvu vytvoriť umelecké diela, ktoré by vyjadrovali ich názory na túto otázku a zobrazovali úlohu, ktorú migranti zohrávajú v našich životoch. Komisia s cieľom podnietiť konštruktívnu diskusiu a úvahy o situácii migrantov v Európe ponúka nádejným európskym talentom príležitosť predstaviť svoj vlastný pohľad na vec.

Súťaž je otvorená pre všetkých študentov nad 18 rokov, ktorí študujú na niektorej inštitúcii poskytujúcej vysokoškolské vzdelanie v umeleckých odboroch/grafike/komunikácii so sídlom v ktoromkoľvek členskom štáte EÚ alebo v Chorvátsku.

Školy môžu predložiť súťažné práce v troch kategóriách – plagát, fotografia a video – najneskôr do 21. júna 2013.

Každá škola môže predložiť jednu alebo viacero prác v jednej alebo viacerých kategóriách. Práce budú posudzované na úrovni jednotlivých štátov a tie, ktoré budú zaradené do užšieho výberu (maximálne 10 z každej krajiny), budú postúpené európskej porote, ktorá vyberie 30 finalistov a v každej kategórii rozhodne o celoeurópskom víťazovi.

Členmi poroty budú profesionáli z oblasti komunikácie, umenia a médií, ako aj zástupcovia komunít migrantov.

Autori 30 prác, ktoré postúpia do európskeho finále, budú pozvaní na slávnostné vyhlásenie víťazov v Bruseli, kde sa očakáva prítomnosť európskej komisárky pre vnútorné záležitosti Cecilie Malmströmovej. 

Každej škole, ktorej študenti získajú prvé miesto v niektorej z troch kategórií alebo v hlasovaní verejnosti, udelia odmenu vo výške 10.000 eur určená na vzdelávacie účely.

Úplné znenie podmienok je k dispozícii na webovej stránke súťaže: http://www.migrantsineurope.eu/.

V roku 2011 počet obyvateľov sveta prekročil sedem miliárd, pričom v EÚ žilo v tom roku 20,2 milióna štátnych príslušníkov tretích krajín. To predstavuje približne 4 percentá z celkového počtu obyvateľov EÚ (502,5 milióna) a 9,4 percent z odhadovaného počtu migrantov vo svete (214 miliónov).

Na porovnanie možno uviesť, že v Kanade žije približne 3,4 percenta všetkých migrantov (7,2 milióna osôb, čiže 21,3 percent z celkového počtu obyvateľov Kanady), zatiaľ čo v USA je to až okolo 20 percent(42,8 milióna osôb, čiže 13,5 percent z celkového počtu obyvateľov USA).
Čítajte viac o téme: Súťaž
Zdieľať na facebooku