VŠBM získala v Oxforde titul Najlepšia univerzita

  

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva (VŠBM) v Košiciach získala ocenenie "Najlepšia univerzita" v Európe za rok 2012. Udelila jej ho Európska obchodná spoločnosť (EBA) so sídlom v britskom Oxforde, ocenenie dnes prevzal rektor školy Marián Mesároš.

EBA je mimovládna organizácia pre rozvoj a manažment ekonomickej, sociálnej a humanitárnej spolupráce, a VŠBM si vybrala podľa kritérií v šiestich oblastiach, podľa ktorých každoročne vyberá na ocenenie vysoké školy, marketingové a iné firmy. Najdôležitejšou podmienkou je, aby išlo o vysoké školy, ktoré vznikli po roku 1990. O udelení ocenenia pre VŠBM a jej rektora rozhodol Sokratesov medzinárodný výbor EBA 17. decembra 2012 vo Viedni. 

 


Ako možného kandidáta na udelenie titulu EBA oslovila košickú školu vlani v júni 2012."Najprv sme si mysleli, že ide o vtip, spoločnosť EBA sme pred tým nepoznali," uviedol pre TASR rektor Marián Mesároš. Titul považuje ako mimoriadne ocenenie doterajšieho snaženia školy. "Je to trošku zvláštne tým, že slovenské vysoké školstvo bolo posledné roky len bité a znevažované. My sme možno výnimoční tým, že máme nový študijný program bezpečnostný manažment a povýšili sme ho o riadenie bezpečnostných systémov," povedal.

Podľa predstaviteľov EBA sa hodnotenie sústreďuje na mladé rozvíjajúce sa školy, podobné ocenenia udelila EBA v Európe napríklad univerzitám v Turecku, Bosne a Hercegovine, či Poľsku.

Slávnostné odovzdanie ceny zástupcami EBA na košickej škole bolo spojené s otvorením Auly akademika Milana Čiča, ktorý bol spoluzakladateľom VŠBM a jej učiteľom. Vlani zosnulý Milan Čič pôsobil okrem iného ako predseda vlády SR, podpredseda česko-slovenskej vlády, predseda Ústavného súdu SR a až do svojej smrti ako vedúci Kancelárie prezidenta SR.

Multifunkčnú aulu vysvätil košický pomocný biskup Stanislav Stolárik, prítomní boli primátor Košíc Richard Raši, rodina Milana Čiča a mnohí čestní hostia.

VŠBM v Košiciach vznikla v roku 2006 a stihla už vychovať približne 6000 absolventov v Bc. a Ing. štúdiu. V akademickom roku 2012/2013 na nej študuje zhruba 3000 študentov v študijnom odbore Riadenie bezpečnostných systémov zameraných na oblasť prevencie kriminality, riešení problémov ekonomickej bezpečností, informačnej bezpečnosti, bezpečnosti v doprave. Popri svojej základnej úlohe – poskytovať kvalitné vzdelávanie v oblasti bezpečnostného manažérstva – považuje VŠBM za svoju trvalú úlohu rozvíjať vedeckú a výskumnú prácu. Vo vedecko-výskumných projektoch sa orientuje predovšetkým na ochranu osôb a majetku s dôrazom na oblasť bezpečnosti v životnom prostredí, ekonomike, doprave, logistike, informačných systémoch a technológiách, ako aj v priemysle. Vedecko-výskumné projekty základného a aplikovaného výskumu na národnej i medzinárodnej úrovni škola zamerala na ich praktické aplikácie v praxi podnikateľských subjektov, verejnej správy a štátnych orgánov, najmä orgánov Policajného zboru SR. 

 

ZDROJ: TASR

Zdieľať na facebooku