Nitra: Botanická záhrada SPU finišuje s projektom environmentálneho centra

  Foto: Google

Nitra 29. februára (TASR) - Botanická záhrada Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (SPU) pracuje na otvorení nových plôch, ktoré vznikli v rámci projektu nového environmentálneho centra. Pripravuje ho Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva (FZKI) SPU, ktorá na projekt získala takmer 1,9 milióna eur z európskych fondov. "Celkové oprávnené náklady sú 1,96 milióna eur," informovala pred časom univerzita.
        

Ako uviedla Botanická záhrada SPU, oficiálne otvorenie projektu s názvom Environmentálne centrum Klíma-Krajina-Informácie je naplánované na Deň Zeme 22. apríla. "Do tohto termínu bude zatvorený park botanickej záhrady práve z dôvodu otvárania nových plôch, ktoré sa v rámci projektu realizovali," pripomenula univerzita.
        

Cieľom projektu majú byť rôzne informačné aktivity v oblasti adaptácie na zmenu klímy. Tie sa budú realizovať v zrekonštruovanej budove environmentálneho centra a v priestoroch botanickej záhrady, kde pribudnú aj názorné ukážky, ktoré budú zobrazovať vplyv klimatickej zmeny. 
        

Environmentálne centrum Klíma-Krajina-Informácie bude slúžiť študentom FZKI, ale aj žiakom základných a stredných škôl, ktorí sem budú chodiť na zážitkové exkurzie. "Dozvedia sa napríklad, ako sa v čase mení koryto rieky, alebo ako sa vytvára povodňová vlna. Na interaktívnych modeloch uvidia funkcie rôznych typov vodných stavieb a objektov na vodnom toku, čo umožní pochopiť proces prepadu vody ponad hať, proces transformácie povodňovej vlny, procesy vymieľania a ukladania sedimentov po prechode povodňovej vlny a ďalšie zaujímavosti," informovala univerzita. 

Zdieľať na facebooku