Najväčšia slovenská univerzita chce vytvoriť doktorandskú školu

  Foto: Jeswin Thomas/Pexels

Bratislava 7. februára (TASR) - Najväčšia slovenská univerzita plánuje vytvoriť doktorandskú školu. Slúžiť má doktorandom z viacerých fakúlt a poskytovať im aj celouniverzitné vzdelávanie. Pre TASR to uviedol prorektor pre vedu a doktorandské štúdium Univerzity Komenského (UK) v Bratislave Jozef Masarik s tým, že spustená by mala byť od budúceho akademického roka.
        

"Cieľom doktorandskej školy je skvalitniť vzdelávanie doktorandov, zvýšiť multidisciplinárnosť výskumu a interakciu doktorandov z rôznych odborov medzi sebou," priblížil Masarik. Vytvorí sa tak podľa neho priestor, kde budú môcť doktorandi spoločne pracovať a vzájomne interagovať. 
        

Avizoval, že doktorandská škola bude tiež poskytovať celouniverzitné vzdelávanie. Zahŕňať má aktivity potrebné pre doktorandov bez ohľadu na to, v akom odbore študujú. Ako príklad uviedol aktivity na rozvíjanie IT schopností, štatistické metódy či vzdelávanie v oblasti didaktiky a pedagogiky. 
        

Zámerom je tiež zlepšiť podmienky na mobilitu doktorandov. "Budú tam špičkoví školitelia, ktorí určite majú medzinárodné kontakty, majú granty, bude to tvorené grantami, a tým pádom môžeme študentov aj viac vysielať do zahraničia," skonštatoval prorektor pre vedu a doktorandské štúdium. 
         

Nedávny prieskum Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (SAAVŠ) realizovaný na slovenských vysokých školách ukázal, že stáž v zahraničí absolvoval len malý podiel doktorandov. "Bola to len jedna štvrtina doktorandov," upozornil predseda výkonnej rady SAAVŠ Robert Redhammer. 

Zdieľať na facebooku