Kapacity viacerých univerzitných internátov sú na tento školský rok takmer plné

  Foto: Pexels

Bratislava 30. októbra (TASR) - Viacerým univerzitným internátom sa podarilo ubytovať väčšinu študentov, ktorí si o to zažiadali. Ich kapacity na tento školský rok sú takmer plné. V porovnaní s minulým rokom nezaznamenali výrazný nárast. Informácie pre TASR poskytli Univerzita Komenského (UK) v Bratislave, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach, Žilinská univerzita (UNIZA) v Žiline a Univerzita Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici.
        

Kapacita internátov UK je takmer plná. Momentálne tam býva približne 6900 ľudí. Pre tento semester univerzite doručili 8000 žiadostí, z čoho 650 nespĺňalo potrebné podmienky. "Možnosť výberu izby v prvom kole nevyužili všetci a tak aj tí, ktorí nespĺňali podmienky, mali možnosť si o ubytovanie zažiadať," uviedla pre TASR hovorkyňa UK Tatiana Zaťková.
        

Univerzita nemá v pláne kapacity zvyšovať, sústredí sa na rekonštrukcie. "Avšak bez štátnej dotácie nebude možné realizovať rekonštrukcie v potrebnom rozsahu. V takom prípade budeme nútení ubytovaciu kapacitu skôr obmedzovať z dôvodu nevyhovujúceho technického stavu budov," dodala hovorkyňa.
        

Kapacity má takmer naplnené aj UPJŠ v Košiciach. V jej študentských domoch býva viac ako 1700 študentov, tento rok evidovala takmer 2700 žiadostí. Väčšine uchádzačom vyhovela, keďže univerzita taktiež zabezpečuje kapacity aj u zmluvných partnerov v počte približne 550 lôžok, priblížila pre TASR hovorkyňa UPJŠ Laura Hoľanová. 
        

Vzhľadom na rastúci trend počtu študentov v ich škole plánujú zvyšovať kapacity, ale aj rekonštruovať. "Naším cieľom je postupne vytvoriť moderný univerzitný kampus. Preto budeme pokračovať v zvyšovaní kvality poskytovaného ubytovania pre našich študentov zahŕňajúc ďalšie rekonštrukcie, renovácie a aj postupné zvyšovanie kapacity," povedala hovorkyňa. 
        

UNIZA v Žiline prijala všetkých študentov, ktorí si podali žiadosť a spĺňali podmienky na pridelenie ubytovania. Na tento semester mala pripravených pre študentov 3948 lôžok a dostala 3995 žiadostí. V porovnaní s minulým rokom zaznamenala osempercentný nárast ubytovaných študentov, zhodnotil pre TASR prorektor pre medzinárodné vzťahy a marketing UNIZA Jozef Ristvej. Avizoval, že z dôvodu plánovej rekonštrukcie na Ubytovacom zariadení Veľký Diel neplánujú zvyšovať kapacitu internátov.
        

Tento školský rok UMB v Banskej Bystrici ubytovala viac ako 2500 študentov, pričom univerzita zaznamenala približne 2700 žiadostí. "Tento rok sme zvýšili kapacitu o 40 lôžok. Momentálne na ďalšie rozširovanie ubytovacích kapacít nemáme priestorové možnosti," povedal riaditeľ správy účelových zariadení UMB Ján Gréner. Dodal, že v porovnaní s minulým rokom evidovali nižší počet žiadostí o ubytovanie. "V minulých rokoch sa počet žiadostí pohyboval okolo počtu 3000. Pokles môže byť spôsobený výpadkom informačno-komunikačných technológií (IKT) v čase kyberútoku," uzavrel.

Zdieľať na facebooku