UMB: Volebný kompas pomôže ľuďom pri rozhodovaní sa v parlamentných voľbách

  Foto: screenshot euandi2019.eui.eu

 Banská Bystrica 18. septembra (TASR) - Do pomoci slovenským voličom pri informovanom rozhodovaní sa v predčasných parlamentných voľbách v posledný septembrový deň sa zapojila aj Univerzita Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici v spolupráci s Európskym univerzitným inštitútom (EUI) vo Florencii. Spustili aplikáciu na poradenstvo pri hlasovaní Volebný kompas. TASR o tom informovala vedúca referátu marketingovej komunikácie univerzity Dana Straková.
        

Volebný kompas, ktorý je k dispozícii v slovenskom, maďarskom a anglickom jazyku, vyzýva používateľov, aby reagovali na 39 politických vyhlásení, ktoré pokrývajú širokú škálu súčasných politických otázok a hodnôt v našej politike.
        

"Výroky sa týkajú dvoch ústredných dimenzií v európskych straníckych systémoch - ekonomickej ľavice a pravice a sociálno-kultúrnej liberálno-konzervatívnej - ale aj piatich špecifickejších problémových blokov ako Európska únia, životné prostredie, forma vlády, viacúrovňová vláda a zahraničná politika. Po vyplnení prieskumu si používatelia môžu prezrieť svoje celkové zhody s 11 stranami v 39 výrokoch. Vybrané politické strany priradil k týmto výrokom tím Volebného kompasu na základe ich programov, vyjadrení predstaviteľov strán či komunikácie na sociálnych sieťach. Na procese zaraďovania sa podieľali i samotné strany, ktoré poskytli svoje stanoviská k výrokom," vysvetlila Straková.
       

Posledná verzia aplikácie pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019 prilákala viac ako milión používateľov z celej Európy. Odvtedy sa rozsah projektu rozšíril a prispôsobil viacerým národným voľbám, ako napríklad nemeckým federálnym v roku 2021, francúzskym prezidentským voľbám v roku 2022 a aj vlaňajším parlamentným v Taliansku či estónskym v tomto roku.
        

"Volebný kompas zosobňuje nestrannosť a prehľadnosť uprostred rušnej politickej arény na Slovensku. Tento nástroj vyvinuli Inštitút pre demokraciu pri UMB a Centrum Roberta Schumana pre pokročilé štúdie pri EUI. Okrem toho, že projekt je užitočný a pútavý pre voličov a strany, jeho výsledkom budú bohaté súbory údajov o pozíciách strán a používateľov, ktoré budú mať zase veľký význam pre výskumníkov a odborníkov z praxe," dodala Straková.

Zdieľať na facebooku