Prešovská univerzita obnovila tri átriá a vytvorila terasu za takmer 220.000 eur

Prešovská univerzita (PU) v Prešove obnovila tri átriá a vytvorila zelenú terasu vo svojom areáli.
Prešovská univerzita (PU) v Prešove obnovila tri átriá a vytvorila zelenú terasu vo svojom areáli. / Foto: Prešovská univerzita

Prešov 10. júna (TASR) - Prešovská univerzita (PU) v Prešove obnovila tri átriá a vytvorila zelenú terasu vo svojom areáli. Do najväčšieho z átrií bol osadený aj altánok so stoličkami s možnosťou nabíjania elektroniky s využitím solárnej energie. TASR o tom informovala hovorkyňa univerzity Anna Polačková.
        

Ako povedala, univerzita v roku 2020 ako prvá na Slovensku prijala Stratégiu environmentálnej udržateľnosti, strategický dokument, ktorého cieľom je postupne upravovať aktivity univerzity tak, aby minimalizovali negatívny dosah na životné prostredie. Tým sa univerzita snaží zabezpečiť svoju dlhodobú environmentálnu udržateľnosť.
        

Existujúce átriá boli pred obnovou v zlom technickom stave, bez výrazných zelených prvkov a s nedostatočným funkčným využitím. Ich revitalizácia zahŕňala komplexnú úpravu priestoru a znížil sa zároveň rozsah nepriepustných plôch.
        

"Betónové spevnené plochy sme nahradili vodopriepustnými z betónovej dlažby, ale tiež štrkovými a mlátovými plochami, ktoré boli doplnené zelenými trávnatými povrchmi," uviedla technička investičnej výstavby PU Darina Gajdárová.
        

V priestore átrií sa vysadila nová zeleň. Súčasťou revitalizácie bola i inštalácia nového mobiliáru. Pri vstupe do jedného z átrií sa realizovalo bezbariérové prepojenie s interiérom objektu. Priestor obnovených átrií bude možné využívať jednak na oddych, ako aj na samotnú výučbu, pričom jedno z átrií je zároveň prepojené s univerzitnou knižnicou.
        

Súčasťou realizovaného projektu bola taktiež prestavba existujúcej plochej strechy, v blízkosti univerzitného bufetu, na zelenú strechu s extenzívnou zeleňou a terasou.
        

"Odstránili sme pôvodnú dlažbu z terasy vrátane podkladových vrstiev. Rovnako sme demontovali pôvodné schodiskové bloky a v rámci stavebných úprav terasy sme previedli novú hydroizoláciu. Rekonštrukčné práce zahŕňali i obnovu vstupného schodiska," doplnil prorektor pre stratégiu a rozvoj PU Peter Adamišin.
        

Rekonštrukčné práce prebiehali štyri mesiace, pričom celková výška investície predstavuje sumu takmer 220.000 eur, ktoré boli hradené z rozvojového projektu v rámci Výzvy na podávanie rozvojových projektov verejných vysokých škôl, vyhlásenej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.
 

Zdieľať na facebooku