Ministerstvo školstva začalo správne konanie voči trom firmám predávajúcim záverečné práce

  Foto: Pexels

Bratislava 31. mája (TASR) - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) začalo správne konanie voči trom firmám predávajúcim záverečné práce. Urobilo tak na základe podnetu Nadácie Zastavme korupciu, ktorá o tom TASR informovala. Potvrdil to aj generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl rezortu školstva Marcel Vysocký.
        

"Za takéto konanie firmám hrozia pokuty už rok, odkedy Nadácia Zastavme korupciu dostala do zákona pojem akademický podvod," vysvetlil Martin Suchý z Nadácie Zastavme korupciu. Akademický podvod, ako ho definuje zákon o vysokých školách, zahŕňa situácie, keď študent predkladá záverečnú prácu, ktorá nie je výsledkom jeho vlastnej a samostatnej činnosti. Sankcie sa však vzťahujú aj na firmy a osoby, ktoré sa podieľajú na písaní či propagácii predaja záverečných prác. Hrozí im pokuta vo výške od 10.000 do 50.000 eur.
        

S právnou úpravou prišla nadácia v spolupráci so Študentskou radou vysokých škôl po tom, ako sa ukázalo, že až pätina absolventov môže promovať s kúpenou diplomovou prácou. "Po tom, ako zákon vstúpil do platnosti sme v nadácii zistili, že mnohé weby a firmy sa naďalej živia takouto činnosťou a porušujú zákon. Naše zistenia sme preto postúpili ministerstvu školstva," poznamenal Suchý. Vysocký potvrdil, že firmy, ktoré predávajú záverečné práce, upovedomili, že sa začalo správne konanie.
        

V prípade, ak ministerstvo školstva rozhodne, že sa firmy dopustili priestupku a udelí im pokutu, mohlo by ísť podľa Nadácie Zastavme korupciu o dôležitý precedens. "Veríme, že takéto pokuty by mohli odstrašiť od podobného konania aj ďalšie firmy a osoby, čo by prispelo k férovejšiemu a kvalitnejšiemu vysokoškolskému prostrediu na Slovensku," poznamenal Suchý.
        

Rezort školstva neprešetroval to, kto sa podieľa na vypracovaní záverečných prác. Ak na tom pracujú aj niektorí zamestnanci vysokých škôl, takéto konanie podľa Vysockého odsudzujú nielen z úrovne ministerstva školstva, ale robia tak aj samotné vysoké školy. "Stojíme za tým, aby sa to prešetrilo a vyvodili sa adekvátne dôsledky, ak sa preukáže, že za tým stoja aj vysokoškolskí učitelia," uzavrel.

Zdieľať na facebooku