Mladí ľudia sa môžu uchádzať o pozíciu mládežníckeho delegáta SR pri OSN

Mladí ľudia sa môžu uchádzať o pozíciu mládežníckeho delegáta SR pri OSN.
Mladí ľudia sa môžu uchádzať o pozíciu mládežníckeho delegáta SR pri OSN. / Foto: Pexels

Bratislava 8. mája (TASR) - Mladí ľudia sa môžu uchádzať o pozíciu mládežníckeho delegáta SR pri OSN. Informuje o tom na svojom webe Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVAM). 
        

Poslaním programu je reprezentácia slovenskej mládeže na pôde OSN, zastupovanie záujmov slovenskej mládeže na globálnej úrovni, propagácia a napĺňanie Agendy 2030. Ale aj následné šírenie povedomia o fungovaní OSN, cieľoch udržateľného rozvoja medzi slovenskou mládežou a možnostiach mládeže zapájať sa do fungovania OSN. "Počas jedného roka zohráva mládežnícky delegát aktívnu úlohu na medzivládnych rokovaniach, kde zastupuje hlas mladých ľudí a zúčastňuje sa na národných aktivitách. Po uplynutí funkčného obdobia poskytuje podporu pre novovybraného delegáta a je začlenený do alumni siete mládežníckych delegátov SR pri OSN," spresnili z NIVAM.
        

Medzi kritériá výberu patrí vek uchádzača od 18 do 25 rokov, výborná znalosť anglického jazyka, záujem o otázky a témy spojené so životom mladých ľudí a cieľmi udržateľného rozvoja či diplomaciu a orientácia v medzinárodnom prostredí. Ďalej to je trvalý pobyt na Slovensku, časová flexibilita na vykonávanie mandátu, ale napríklad aj skúsenosť v oblasti práce s mládežou.
        

Výberové konanie je dvojkolové. Postupujúcich kandidátov pozvú do druhého kola na osobný pohovor pred komisiou. Pohovory sa uskutočnia v týždni od 19. do 23. júna v Bratislave.
        

Program je spoločnou aktivitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Informačného centra OSN vo Viedni, ktorý implementuje NIVAM.
 

Zdieľať na facebooku