Umelá inteligencia mení pohľad na prípravu absolventov vysokých škôl

  Foto: Pexels

Trnava 28. marca (TASR) - Umelá inteligencia prináša nielen nové možnosti, ale aj výzvy spojené so vzdelávaním študentov a prípravou budúcich absolventov na trh práce. Týka sa to nielen technických odborov, ale aj kreatívneho priemyslu.


Na tento trend je potrebné reagovať včas a prispôsobiť mu aj vzdelávanie budúcich absolventov vysokých škôl v jednotlivých odvetviach. Uviedol to prodekan Fakulty masmediálnej komunikácie (FMK) Univerzity sv. Cyrila a Metoda (UCM) v Trnave Peter Murár. 
        

FMK poukazuje predovšetkým na odvetvia kreatívneho priemyslu, ktoré podľa Eurostatu zamestnávajú v EÚ 8,7 milióna ľudí, čo predstavuje 3,8 percenta celkovej pracovnej sily a 1,2 milióna podnikov v Únii. 
        

"Umelá inteligencia má obrovský dopad na kreatívne profesie, o ktorých sme sa donedávna domnievali, že nebudú podobnými technológiami ovplyvnené," uviedol Murár. Ak univerzity nepripravia svojich absolventov na tieto zmeny už teraz, môže sa stať, ako doplnil, že ich uplatnenie na trhu práce bude ťažšie. Pre budúcnosť totiž možno predpokladať, že využívanie nástrojov umelej inteligencie bude bežnou súčasťou viacerých kreatívnych profesií, najmä v oblasti marketingu, médií alebo audiovizuálneho umenia. 
        

FMK zrealizovala v uplynulom období viacero interných seminárov, na ktorých sa snažila naznačiť dosahy umelej inteligencie na akademickú obec. Aktuálne pripravila pre svojich študentov a širokú verejnosť odbornú konferenciu venovanú možnostiam využitia umelej inteligencie v oblasti marketingu, žurnalistiky a médií. Viacerí pedagógovia zároveň od začiatku letného semestra implementovali nástroje umelej inteligencie do výučby. Ide predovšetkým o predmety zamerané na digitálny marketing, tvorbu podcastov alebo strih videa. V ďalšom období plánuje ponuku predmetov a tematických prednášok rozšíriť o ďalšie oblasti a intenzívne prepájať umelú inteligenciu s výučbou vybraných predmetov. 

Zdieľať na facebooku