FSEV Trenčianskej univerzity získala status excelentného výskumného pracoviska

  Foto: Pexels

Trenčín 16. marca (TASR) – Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov (FSEV) Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka (TnUAD) v Trenčíne získala status excelentného výskumného pracoviska. Status škole potvrdilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Informovala o tom hovorkyňa TnUAD Lucia Petríková. 
        

"Na základe posúdenia výsledkov v oblasti vedy a výskumu ministerstvo školstva opätovne potvrdilo fakulte status excelentné výskumné pracovisko, ktorý získala za výsledky v publikačnej činnosti a úspešnosti pri získavaní vedeckých grantov. Celkovo bolo hodnotených 76 spoločenskovedných fakúlt," uviedla Petríková. 
        

Podľa rektora TnUAD Jozefa Habánika fakulta pripravuje odborníkov v oblasti personálneho manažmentu, riadenia ľudských zdrojov, ekonomiky a manažmentu. Na prvom stupni pripravuje aj odborníkov pre verejnú správu v oblasti ekonómie verejného sektora, verejných financií alebo správneho práva. Študenti majú možnosť nadobudnúť skúsenosti aj v zahraničí prostredníctvom programu Erasmus+. V končiacich ročníkoch je štúdium doplnené o odbornú prax v podnikoch a organizáciách, ktorá napomáha študentom lepšie porozumieť systému práce personálneho oddelenia.
        

"Fakulta ako prvá v podmienkach Slovenska zaviedla do univerzitného vzdelávania dovtedy neexistujúci študijný program ľudské zdroje a personálny manažment, ktorý bol inšpirovaný svetovým hospodárskym a spoločenským vývojom. Tento program je zameraný na rozvoj ľudských zdrojov pre potreby znalostnej ekonomiky a riadenie personálnych a sociálnych aspektov práce ľudí v organizáciách," uviedol rektor.
 

Zdieľať na facebooku