J. Híveš: STU obstála v rámci hodnotenia kvality vedeckých výstupov veľmi dobre

  Foto: Pexels

 Bratislava 3. februára (TASR) – Slovenská technická univerzita (STU) v Bratislave obstála v rámci nezávislého hodnotenia kvality vedeckých výstupov veľmi dobre. Pre TASR to v piatok uviedol prorektor pre vedu a výskum STU Ján Híveš.
        

"Sme technická univerzita, nemáme taký široký záber ako mala napríklad Univerzita Komenského (UK). V tých našich oblastiach – technické vedy a prírodné vedy, sme svojimi výsledkami na úrovni porovnateľnými s pracoviskami SAV, kde veda je 100-percentnou náplňou ich pracovného času," zhodnotil Híveš. Zároveň ho teší, že na STU boli identifikované špičkové tímy. "Sme radi, že takéto hodnotenie sa realizovalo cez medzinárodné panely, kde boli medzinárodní hodnotitelia," dodal.
        

Podobne ako na UK, aj na STU dopadli v hodnotení najhoršie pedagogické vedy. "Mnohé z týchto útvarov, kde pracujú ľudia, sú servisné činnosti najmä pre študentov. Tam si osobne myslím, že sa nejaký obrovský vedecký výskum, dokonca medzinárodného až svetového charakteru, neočakáva," povedal. Ako ďalej vysvetlil, týchto pracovísk majú na STU len veľmi málo. "Sú to len malé kolektívy o počte šiestich-siedmich ľudí na jednotlivých fakultách," uzavrel. 
        

Periodické hodnotenie výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti (VER - Verification of Excellence in Research) iniciovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Výsledky tohto hodnotenia môžu mať dosah na financovanie vysokých škôl od roku 2024. Hodnotené práce boli zaradené do piatich kategórií - svetová, významná medzinárodná, medzinárodná, národná a nezaradená.

Zdieľať na facebooku