Ekonomická univerzita v Bratislave vyplatila študentom štipendiá z plánu obnovy

  Foto: Bigstock

Bratislava 26. januára (TASR) - Ekonomická univerzita v Bratislave medzi prvými univerzitami na Slovensku vyplatila 66 talentovaným študentom a 23 nadpriemerným študentom zo sociálne znevýhodneného prostredia štipendium z plánu obnovy. V priebehu troch rokov dostanú títo študenti postupne 801.000 eur. TASR o tom informoval vedúci Centra komunikácie a vzťahov s verejnosťou Ekonomickej univerzity v Bratislave Miroslav Horňák.
        

Štipendiá za mesiace september – december už odišli na účty študentom a aktuálne sa pripravuje vyplatenie štipendií za mesiac január. "Vybraní talentovaní a nadpriemerní študenti, ktorí sa zaregistrovali do programu Študujem doma, Slovensko ma odmení, získajú štipendium 3000 eur za jeden akademický rok počas prvých troch rokov vysokoškolského štúdia na Slovensku," priblížil Horňák.         
        

Ide o plán Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR ako motivovať a udržať talentovaných ľudí na Slovensku. Umiestnenie v poradí uchádzačov sa určilo na základe výsledkov študentov počas
štyroch rokov stredoškolského štúdia, najmä zapojenia sa do rôznych súťaží na krajskej, celoštátnej aj medzinárodnej úrovni. Jedným z kritérií bol aj dosiahnutý výsledok v rámci externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka (alebo jazyka menšiny), cudzieho jazyka a matematiky.
        

Vyplatenie štipendií pre talentovaných absolventov stredných škôl, ktorí zostali študovať na slovenskej vysokej škole a neodišli za štúdiom do zahraničia, meškalo niekoľko mesiacov. Pridelené bolo v dvoch kategóriách - najväčšie talenty spomedzi slovenských maturantov a nadpriemerní študenti, ktorí sú zo sociálne znevýhodneného prostredia, alebo patria do špecifických znevýhodnených skupín.
 

Zdieľať na facebooku