STU bude spolupracovať so Slovenskou správou ciest i spoločnosťou IBM

  Foto: Bigstock

Bratislava 16. decembra (TASR) – Slovenská technická univerzita (STU) v Bratislave bude spolupracovať so Slovenskou správou ciest (SSC). Vyplýva to z memoranda o spolupráci, ktoré v uplynulých dňoch podpísala SSC a rektor STU v Bratislave Oliver Moravčík. Informuje o tom univerzita na svojom webe.
      

Cieľom spolupráce je zaviesť do praxe najnovšie technológie v oblasti výstavby a rekonštrukcie ciest. Memorandum vytvára rámec dlhodobej spolupráce pri príprave, realizácii a správe projektov, tvorbe technických predpisov, príprave kvalifikovanej pracovnej sily a podpore pravidelných vzdelávacích aktivít v oblasti cestného hospodárstva. Súčinnosť a zdieľanie vedeckých výsledkov sa bude zabezpečovať najmä prostredníctvom účasti na prieskumoch, analýzach, štúdiách, súčinnosti pri koncipovaní tém diplomových a doktorandských prác či účasti na konferenciách a workshopoch.
      

"Radi by sme vo väčšej miere priamo spolupracovali s univerzitami, tento model sa osvedčil ako obojstranne efektívny a prospešný," povedal generálny riaditeľ SSC Ivan Rybárik. Moravčík je rád, že sa štátny sektor začal obracať na verejnoprávne univerzity. "Už rok sme v podobnom vzťahu s Národnou diaľničnou spoločnosťou a verím, že aj so SSC dokážeme pozdvihnúť spoluprácu na vyššiu úroveň, a zďaleka nielen v znaleckej činnosti," skonštatoval rektor STU.
      

Spolupracovať so SSC budú aj ďalšie dve vysoké školy. Ide o Žilinskú univerzitu v Žiline a Technickú univerzitu v Košiciach.
      

STU bude po novom spolupracovať aj so spoločnosťou IBM, dôkazom toho je memorandum o porozumení. Obe strany od spolupráce očakávajú, že bude viesť k spoločnému rastu a posilní ich postavenie smerom k trhu a ku komunitnému a spoločenskému rozvoju. "Dôležitou súčasťou spolupráce bude spoločná príprava a vzdelávanie študentov, akademických pracovníkov, zamestnancov a ďalších zapojených odborníkov," uvádza sa na webe univerzity. Ďalej je to spoločná príprava a vzdelávanie študentov v rámci odborných predmetov a odborné zastrešenie formou tzv. pozvaných prednášok a tiež spolupráca v oblasti zadávania a spracovania semestrálnych, bakalárskych, diplomových alebo dizertačných prác pre študentov.

Zdieľať na facebooku