ŠRVŠ vyzýva na systematické riešenie sexuálneho obťažovania na vysokých školách

Sexuálne obťažovanie na vysokých školách je potrebné riešiť.
Sexuálne obťažovanie na vysokých školách je potrebné riešiť. / Foto: Bigstock

Bratislava 14. decembra (TASR) - Študentská rada vysokých škôl (ŠRVŠ) vníma, že sexuálne obťažovanie v prostredí akademickej obce je dlhotrvajúci problém, ktorý je potrebné akútne riešiť. TASR o tom informovala podpredsedníčka pre vzťahy s verejnosťou ŠRVŠ Júlia Kubalcová.
      

Najrozšírenejšiu formu sexuálneho obťažovania na akademickej pôde podľa ŠRVŠ predstavuje rodovo podmienené obťažovanie. Problémom je najmä, ak je podriadenie sa takémuto správaniu podmienkou akademických alebo zamestnaneckých rozhodnutí alebo ak takéto správanie pretrváva aj napriek jeho odmietnutiu.
      

ŠRVŠ považuje za prioritu aktívne participovať na prinášaní takých riešení, ktoré budú jasne a efektívne napomáhať prevencii sexuálneho obťažovania. "To, že sa o téme sexuálneho obťažovania na vysokých školách verejne nehovorí, ešte neznamená, že na Slovensku tento problém neexistuje. Znamená to, že vysokoškolské prostredie nie je bezpečným miestom pre všetkých, ktorí sa s podobnou situáciou stretli," povedala novozvolená predsedníčka ŠRVŠ Zuzana Hozlárová. Podľa výskumu Inštitútu pre výskum práce a rodiny sa len v jednom percente skúseností na škole začalo nejaké oficiálne konanie voči osobe, ktorá obťažovala, čo predstavuje 12 prípadov.
      

ŠRVŠ apeluje na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, aby vytvorilo pracovnú skupinu, ktorá sa bude zaoberať riešením tohto problému, no zároveň sa bude sústrediť aj na prevenciu pred sexuálnym obťažovaním na vysokých školách. Podľa ŠRVŠ je nevyhnutné, aby táto pracovná skupina pozostávala z ľudí s odbornou praxou, ktorí majú s danou témou odborné skúsenosti a vedia sa vyjadriť vecne a nezávisle.
 

Zdieľať na facebooku