SAIA: Doktorandi i vysokoškolskí učitelia sa môžu uchádzať o štipendiá v Nemecku

Štipendiá do Nemecka
Štipendiá do Nemecka / Foto: Buro Millennial /Pexels

Bratislava 8. decembra (TASR) – Slovenskí doktorandi, vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci sa môžu uchádzať o štipendiá na rôzne typy pobytov do Nemecka. Štipendiá udeľuje Nemecká akademická výmenná služba (DAAD). TASR o tom informoval Ján Chlup zo Slovenskej akademickej informačnej agentúry (SAIA).
      

Výskumné štipendiá v trvaní jeden až šesť mesiacov sú určené doktorandom, postdoktorandom, vysokoškolským učiteľom a výskumným pracovníkom a taktiež bývalým štipendistom DAAD. V kategórii štipendií pre umelecké odbory a architektúru existujú študijné štipendiá pre vysokoškolských učiteľov.
      

"V prípade schválenia žiadosti o štipendium štipendista získava štipendium na pokrytie životných nákladov (výška štipendia závisí od typu pobytu, od 1200 do 2150 eur/mesiac)," uviedol Chlup. Žiadosti o štipendiá sa podávajú do 16. januára 2023, pobyty je možné realizovať od júna do decembra 2023, v prípade doktorandov a postdoktorandov do marca 2024.
      

Podrobné informácie o podmienkach udelenia štipendia, ako aj o spôsobe podania žiadosti nájdu záujemcovia na portáli SAIA.

Zdieľať na facebooku