STU získala európsku značku HR Excellence in Research

  Foto: Bigstock

Bratislava 30. novembra (TASR) - Slovenská technická univerzita (STU) v Bratislave sa 28. novembra pripojila k vedeckým inštitúciám EÚ, ktoré získali značku HR Excellence in Research. Ocenenie udeľuje Európska komisia inštitúciám, ktoré preukázali záväzok dodržiavať 40 princípov a zásad Európskej charty výskumných pracovníkov a Kódexu správania pre nábor výskumných pracovníkov v rámci Stratégie ľudských zdrojov vo výskume. Informovala o tom STU na svojom webe.
      

Okrem zvýšenia atraktivity STU pre výskumných pracovníkov posilní toto ocenenie aj šance univerzity podieľať sa na medzinárodných výskumných projektoch. "Priznanie značky HR Excellence in Research STU ma veľmi teší. Pozitívne nás zviditeľní, potvrdzuje našu kvalitu a schopnosti. Táto značka garantuje, že sa na STU zachovávajú štandardy vedecko-výskumnej práce na úrovni EÚ," uviedol prorektor pre vedu a výskum Ján Híveš.
      

Cieľom implementácie princípov charty a kódexu je zabezpečiť, aby povaha vzťahu medzi výskumníkmi a zamestnávateľmi prispievala k úspešnej práci pri vytváraní, prenose a šírení vedomostí a technologického rozvoja a k rozvoju kariéry výskumných pracovníkov. Takisto sa usiluje o vytvorenie jednotného pracovného trhu pre výskumníkov v rámci európskeho výskumného priestoru a zvýšenie atraktivity európskych výskumných inštitúcií pre výskumných pracovníkov vytvorením podmienok na udržateľnejšiu a príťažlivejšiu kariéru v oblasti výskumu a vývoja.
      

"STU a jej fakulty sa tak zaväzujú ku kontinuálnemu zlepšovaniu v oblasti výskumnej etiky, náboru, hodnotenia a pracovného prostredia výskumníkov s dlhodobým cieľom vytvárať priaznivé podmienky pre kariérny rast a poradenstvo, nepretržité vzdelávanie a internacionalizáciu," uvádza sa na webe univerzity. Okrem toho aj ku zvyšovaniu informovanosti svojich výskumných pracovníkov. Veľký dôraz sa bude klásť na zdieľanie dobrej praxe medzi fakultami.

Zdieľať na facebooku