Masmediálnu fakultu UCM v Trnave povedie opäť Ľ. Čábyová

  Foto: Bigstock

Trnava 14. novembra (TASR) - Fakultu masmediálnej komunikácie (FMK) Univerzity sv. Cyrila a Metoda (UCM) v Trnave naďalej povedie dekanka Ľudmila Čábyová. Bola jedinou kandidátkou na post vo voľbách na obdobie rokov 2023 - 2027. Informoval o tom Peter Krajčovič z FMK.
      

Medzi jej priority patrí vybudovanie Kreatívneho centra FMK, ktoré bude slúžiť na stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle, ako aj na rozvoj kreatívneho talentu a netechnologických inovácií. V oblasti vedecko-výskumnej činnosti k nim patrí medzinárodná spolupráca prostredníctvom medzinárodných projektov, mobilitných programov, ako aj prepájanie výskumných aktivít s potrebami externého prostredia.
      

"Z dlhodobého hľadiska je mojou veľkou snahou zabezpečiť fakulte významné miesto na trhu vysokoškolského vzdelávania v odbore mediálne a komunikačné štúdiá v stredoeurópskom priestore a pokračovať v modernizácii učební, laboratórií a priestorov fakulty, v ktorých sa realizuje výučba alebo umelecké aktivity," uviedla Čábyová. Voľby v akademickom senáte fakulty sa konali v závere uplynulého týždňa.

Zdieľať na facebooku