Univerzita Komenského po 17.11 nepreruší výučbu, ostáva v protestnej pohotovosti

Foto: Pexels
  Foto: Pexels

Bratislava 26. októbra (TASR) - Univerzita Komenského (UK) v Bratislave po 17. novembri nezatvorí svoje brány a výučbu nepreruší. Ostáva však v protestnej pohotovosti. Zhodli sa na tom v stredu zástupcovia akademickej obce.
      

Zo stanoviska vyplýva, že najväčšia slovenská univerzita si v plnej miere uvedomuje svoju spoločenskú zodpovednosť v tejto neľahkej dobe. "Zároveň reflektuje výraznú zmenu v komunikácii a prístupe ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorú hodnotí ako konštruktívnu. Po čiastočnom splnení požiadaviek Slovenskej rektorskej konferencie (SRK) z 13. septembra 2022 sa zástupcovia akademickej obce UK dohodli, že 17. novembra 2022 univerzita výučbu nepreruší," uvádza sa v stanovisku. UK však naďalej ostáva v protestnej pohotovosti.  
      

Univerzita dôrazne žiada kompetentných o čo najrýchlejšie predstavenie systémového, dlhodobo udržateľného a predvídateľného riešenia súčasného stavu. "Vysoké školy dnes vynakladajú všetko svoje úsilie na bazálne prežitie a nemajú priestor na výraznejší rozvoj," píše sa v stanovisku.
      

Zástupcovia akademickej obce UK poverujú rektora univerzity Mareka Števčeka, aby pokračoval v začatých rokovaniach s vládou SR a so zástupcami rezortu školstva v snahe o splnenie požiadaviek verejných vysokých škôl načrtnutých Slovenskou rektorskou konferenciou ešte v septembri. UK zdôrazňuje, že nikdy nechcela a nechce stavať svojich študentov do pozície rukojemníkov. "Vzhľadom na trend v oblasti financovania vysokých škôl, nedostatočné financovanie zvýšených nákladov spojených s vysokou infláciou, zvyšujúcimi sa cenami tovarov a služieb a v prípade, že nebude predstavené riešenie súčasného stavu, nemôžeme vylúčiť čiastočné či úplné obmedzenie plnohodnotného fungovania v ďalšom období," dodáva sa v stanovisku.
      

Na zasadnutí zástupcov akademickej obce sa zúčastnilo vedenie univerzity, dekani fakúlt, ale aj členovia vedení akademických senátov. Zástupcovia fakúlt počas stretnutia informovali o priebehu diskusie na fakultách a o stanovisku študentov a zamestnancov fakúlt.
      

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján Horecký si váži, že univerzity vnímajú svoj nadčasový a nadpolitický rozmer a prínos do tejto krajiny a nepoužijú symbol 17. novembra na niečo, čo je neprimerané tomuto symbolu. V pripravovanom rozpočte sa podľa Horeckého splnilo to, čo univerzity žiadajú, ide o zmenu kurzu v tom, akým spôsobom má byť financované vysoké školstvo. "Urobím všetko preto, aby sme cez štrukturálne fondy a cez plán obnovy využili príležitosť, ktorú nevieme nájsť v štátnom rozpočte, aby sme im masívne dofinancovali to, čo potrebujú," uviedol po stredajšom rokovaní vlády. Podľa jeho slov sa pracuje i na novom systéme financovania, ktorého súčasťou budú výkonnostné zmluvy.
      

SRK trvá na splnení všetkých požiadaviek deklarovaných v septembri, kde upozorňuje na dlhodobý kritický stav financovania vysokých škôl. Rektori uplynulý týždeň skonštatovali len čiastočné splnenie svojich požiadaviek. O zatvorení brán vysokých škôl od 17. novembra budú jednotlivé školy rokovať s akademickými obcami. SRK je naďalej pripravená na všetky formy protestu.
 


Zdieľať na facebooku