SAIA: Záujemcovia sa môžu uchádzať o štipendiá na štúdium a výskum v Rakúsku

Stipendiá Akcie Rakúsko – Slovensko na študijné a výskumné pobyty v Rakúsku sú opäť otvorené pre Slovákov..
Stipendiá Akcie Rakúsko – Slovensko na študijné a výskumné pobyty v Rakúsku sú opäť otvorené pre Slovákov.. / Foto: lil artsy/Pexels

Bratislava 18. septembra (TASR) - Slovenskí vysokoškoláci, doktorandi, vysokoškolskí učitelia a vedeckí pracovníci verejných, štátnych a súkromných vysokých škôl a zo Slovenskej akadémie vied sa môžu uchádzať o štipendiá Akcie Rakúsko – Slovensko na študijné a výskumné pobyty v Rakúsku. TASR o tom informoval Ján Chlup zo Slovenskej akademickej informačnej agentúry (SAIA), ktorá program administruje.
      

Do 15. októbra je možné predkladať žiadosti o štipendiá Akcie pre diplomantov (1150 eur/mesiac), štipendiá Ernsta Macha Akcie pre doktorandov (1150 eur/mesiac) a výskumné štipendiá Akcie pre postdoktorandov (1400 eur/mesiac). "Akcia Rakúsko - Slovensko podporuje aj spoločné projekty slovenských vysokých škôl s rakúskymi univerzitami a odbornými vysokými školami, ako aj akadémií vied oboch krajín," uviedol Chlup.
      

O cielenú projektovú podporu na posilnenie spolupráce medzi Slovenskom a Rakúskom v dôležitých oblastiach vysokoškolského vzdelávania a výskumu je možné žiadať do 15. októbra. Momentálne môžu byť podporené projekty z oblastí, ako organizácia rakúsko-slovenských letných jazykových kurzov, rakúsko-slovenských školení, doktoráty pod dvojitým vedením. Môže ísť aj o podporu takzvaných iniciatívnych projektov, keď si partneri zvolia témy a aktivity, ktoré potrebujú na naplnenie svojich cieľov, pričom tieto musia byť v súlade s cieľmi akcie.
      

Podrobnosti o programe môžu záujemcovia nájsť na stránke www.aktion.saia.sk. Využiť môžu aj konzultácie a poradenstvo v piatich pracoviskách SAIA na Slovensku (Bratislava, Banská Bystrica, Košice, Nitra, Žilina). Bližšie informácie k aktuálnej výzve budú prezentované na webinári, ktorý sa uskutoční v utorok 20. septembra o 14.00 h.
     

Akcia Rakúsko – Slovensko je bilaterálny program, ktorého cieľom je zintenzívniť spoluprácu v oblasti vzdelávania a vedy medzi Rakúskom a Slovenskom. Program financujú Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Spolkové ministerstvo pre vzdelávanie, vedu a výskum Rakúskej republiky na základe dohody, ktorá bola podpísaná v roku 1992. V júni 2019 bol program predĺžený do roku 2025.
 

Zdieľať na facebooku