SAAVŠ: Všetky slovenské vysoké školy prešli na nové štandardy

  Foto: Bigstock

Bratislava 14. septembra (TASR) – Všetky slovenské vysoké školy a univerzity deklarovali k 1. septembru 2022 prechod na nové akreditačné štandardy. Zaviedli svoje vnútorné kontrolné mechanizmy na zabezpečovanie kvality vzdelávacieho procesu a preverili všetky svoje študijné programy. Výsledkom toho je úprava väčšiny študijných programov a takmer 2500 zrušených. V stredu to pre TASR potvrdil predseda výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (SAAVŠ) Robert Redhammer.
      

"Cieľom zavádzania manažmentu kvality študijných programov v koordinácii SAAVŠ je pozdvihnúť úroveň vzdelávania v slovenských vysokých školách. Študentom má lepšie garantovať získavanie vedomostí a zručností v súlade s očakávaniami spoločnosti a praxe a v súlade s európskymi dohovormi," vysvetlil Redhammer. Podľa jeho ďalších slov zosúladenie so štandardmi brali vysoké školy vážne.
      

Stanovením nových štandardov zabezpečovania kvality pred dvoma rokmi sa začal proces vnútorných úprav na vysokých školách s cieľom vyhovieť týmto vyšším požiadavkám. Procesom úpravy študijného programu prešla väčšina študijných programov. K 646 z nich vydala priamo agentúra predchádzajúci súhlas s úpravou. Medzi úpravy možno zaradiť spresnenie cieľov a výstupov vzdelávania, možností uplatnenia sa v praxi, aktualizáciu predmetov a ich informačných listov, literatúry, učiteľov či podmienok na úspešné absolvovanie.  
      

SAAVŠ tiež podľa slov Redhammera schválila 133 zmien názvov študijných programov. Uskutočňovanie 16 študijných programov sa sťahuje do novej lokality. "Okrem toho vysoké školy zrušili až 40 percent študijných programov," povedal. Ako ďalej priblížil, k 1. septembru 2020 bolo v registri ministerstva školstva registrovaných  6505 študijných programov, po novom k 13. septembru je ich 4039. Podľa neho sa očakáva, že menší počet študijných programov prinesie ich väčšiu robustnosť, širšie personálne zabezpečenie učiteľmi, ako aj väčšiu stabilitu a flexibilitu pre študentov.
      

Do konca roka musia všetky vysoké školy podľa Redhammera spracovať sebahodnotiacu správu, kde jasne popíšu, ktoré kroky urobili, aj aktuálny stav svojich procesov zabezpečovania kvality voči požiadavkám štandardov. Následne SAAVŠ preverí vnútorné systémy vysokých škôl a tiež ich študijné programy. V prípade nedostatkov bude ukladať opravné opatrenia.

Zdieľať na facebooku