Študenti sociálnej práce UMB absolvovali prax v organizácii Jeden rodič

Foto: Bigstock
  Foto: Bigstock

Banská Bystrica 26. júla (TASR) – Študenti sociálnej práce svoju odbornú prax absolvovali v neziskovej organizácii Jeden rodič v spolupráci s Univerzitou Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici. Ako TASR v utorok informovala Eva Marková, riaditeľka organizácie, prax trvala od marca do júna a absolvovalo ju desať študentov.
      

Pred začatím spolupráce s neziskovou organizáciou študenti absolvovali vstupné školenia zamerané na prácu s klientom. "Z celkového množstva 266 až 84 klientov, ktorých oslovili, boli vyhodnotení ako nevhodní na pokračovanie v spolupráci, takže ich vylúčili z možnosti zaradenia sa do pomoci zo strany organizácie. Išlo o prípady zmeny životnej situácie alebo nemali záujem o pomoc, prípadne došlo k zlepšeniu ich sociálnej či ekonomickej situácie," konštatovala Marková.
      

Pri niektorých klientoch často vzniká riziko, že ich aktuálna situácia sa zmení iba dočasne. Časom organizáciu kontaktujú znova. Opätovne ju oslovia so žiadosťou o poskytnutie pomoci na účel stabilizácie rodiny a naštartovania celkového progresu.
      

"Práve komplexná pomoc poskytovaná našou organizáciou prostredníctvom špecializovaných odborných služieb v rodinách je unikátnosťou a prioritou organizácie Jeden rodič. Prostredníctvom nej sa klient a jeho rodina dokážu zastabilizovať, prevziať zodpovednosť za svoje fungovanie a pripraviť sa na realizáciu zmien v doterajšom fungovaní," dodala Marková.
      

Organizácia plánuje v budúcnosti nadviazať na spoluprácu s UMB a pokračovať v realizácii praxe vysokoškolákov.
      

"Odborná prax je kľúčovou zložkou prípravy budúcich sociálnych pracovníkov a pracovníčok. Študenti ju hodnotili pozitívne. Mali možnosť získať praktické skúsenosti s realizáciou rozhovorov s ľuďmi, ktorí potrebujú pomoc a rozvinúť o mnohé zručnosti dôležité pre ich budúcu profesiu, ako napríklad schopnosť empatie, nadviazať vzťah a komunikovať. Tešíme sa na spoluprácu aj v ďalšom období. Veríme, že prax bola prínosom i pre organizáciu a prijímateľov jej služieb," zhodnotila Alžbeta Brozmanová Gregorová, vedúca katedry sociálnej práce na UMB.
      

Nezisková organizácia Jeden rodič získala aj ocenenie na pôde univerzity ako špecializované výučbové pracovisko pedagogickej fakulty.


Zdieľať na facebooku