Mladí ľudia sa môžu uchádzať o pozíciu mládežníckeho delegáta SR pri OSN

 Mladí ľudia sa môžu uchádzať o pozíciu Mládežníckeho delegáta SR pri OSN.
Mladí ľudia sa môžu uchádzať o pozíciu Mládežníckeho delegáta SR pri OSN. / Foto: Bigstock

Bratislava 22. júla (TASR) - Mladí ľudia sa môžu uchádzať o pozíciu Mládežníckeho delegáta SR pri OSN 2022/2023. Informuje o tom na svojom webe Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 3. augusta.
      

Poslaním programu je reprezentácia slovenskej mládeže na pôde OSN, zastupovanie záujmov mládeže na globálnej úrovni, propagácia a napĺňanie Agendy 2030. Následné šírenie povedomia o fungovaní OSN, cieľoch udržateľného rozvoja medzi slovenskou mládežou a možnostiach mládeže zapájať sa do fungovania OSN. "Počas jedného roka zohráva mládežnícky delegát aktívnu úlohu na medzivládnych rokovaniach, kde zastupuje hlas mladých ľudí a zúčastňuje sa na národných aktivitách. Po uplynutí funkčného obdobia poskytuje podporu pre novovybraného delegáta a je začlenený do alumni siete mládežníckych delegátov SR pri OSN," uvádza sa na webe rezortu školstva.
     

Program je spoločnou aktivitou rezortu školstva, Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Informačného centra OSN vo Viedni, ktorý implementuje Národný inštitút vzdelávania a mládeže. Medzi kritéria výberu patrí vek uchádzača od 18 do 25 rokov, výborná znalosť anglického jazyka, záujem o otázky a témy spojené so životom mladých ľudí a cieľmi udržateľného rozvoja či záujem o diplomaciu a orientácia v medzinárodnom prostredí. Ďalej to je trvalý pobyt na Slovensku, časová flexibilita na vykonávanie mandátu, ale napríklad aj skúsenosť v oblasti práce s mládežou.
      

Výberové konanie je dvojkolové. Postupujúci kandidáti budú pozvaní do druhého kola na osobný pohovor pred komisiou. Pohovory sa uskutočnia 22. augusta v Bratislave.
      

Rezort školstva upozorňuje, že od delegáta je požadované úplné a platné očkovanie proti ochoreniu COVID-19. V opačnom prípade vstup do USA nie je možný. Zároveň je možné, že sa podujatie z dôvodu epidemiologickej situácie uskutoční dištančne.

Zdieľať na facebooku