Na Ekonomickej univerzite budú voľby na kandidáta na rektora 13. októbra

Foto: Pexels
  Foto: Pexels

Bratislava 10. mája (TASR) - Na Ekonomickej univerzite v Bratislave sa uskutočnia voľby na kandidáta na rektora univerzity 13. októbra. Na aprílovom zasadnutí Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave o tom rozhodli jej členovia s tým, že zároveň vtedy vyhlásili aj samotné voľby.
      

Predsedníčka akademického senátu Helena Majdúchová uviedla, že podľa odporúčania Rady vysokých škôl SR, ak sa voľby rektora vyhlásia do 30. apríla, tak sa uskutočnia podľa starých predpisov. Vyplýva to zo zápisnice zo zasadnutia senátu. Uskutočnenie volieb podľa starých, zabehnutých a overených predpisov vidí Majdúchová ako najlepšie riešenie.
      

Voľby na kandidáta na rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave sú vyhlásené na funkčné obdobie od 1. februára 2023 do 31. januára 2027. Akademický senát koncom apríla schválil aj volebnú komisiu na voľbu na rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave.

 

Zdieľať na facebooku