Druhé kolo prijímacieho konania na vysoké školy

  

Nezobrali ťa na vysokú školu? Hlavu hore, máš ešte druhú šancu. Na niektoré univerzity môžeš poslať prihlášku v priebehu augusta alebo v strede septembra. Pozri si zoznam študijných programov a škôl, na ktoré sa môžeš ešte prihlásiť.

 

Nájdi si študijný odbor na základe hodnotenia

 

Paneurópska vysoká škola

Fakulta práva

Študijný program: Právo

Termín podania prihlášky: 15.9.2014

Fakulta masmédií

Študijný program: Dizajn médií

Študijný program: Mediálna komunikácia

Termín podania prihlášky: 14.9.2014

Fakulta psychológie

Študijný program: Psychológia

Termín podania prihlášky: 30.8.2014

Akadémia médií, odborná vysoká škola mediálnej a marketingovej komunikácie v Bratislave

Študijný program: Manažment médií

Študijný program: Marketingová komunikácia

Študijný program: Mediálna komunikácia

Termín podania prihlášky: 8.9.2014

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Fakulta masmediálnej komunikácie

Študijný program: Marketingová komunikácia

Termín podania prihlášky: 30.8.2014

 

Ohodnoť svoju strednú školu

Ohodnoť strednú školu

 

Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove

Študijný program: Hospodárska a podnikateľská etika

Študijný program: Medzinárodné podnikanie v obchode a službách

Študijný program: Sociálne služby a poradenstvo

Študijný program: Teória, riadenie a služby v oblasti kultúry

Termín podania prihlášky: 1.7.-31.8.2014

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Študijný program: Hipológia

Študijný program: Manažment rastlinnej výroby

Študijný program: Manažment živočíšnej výroby

Študijný program: Špeciálne chovateľstvo

Študijný program: Udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

Študijný program: Všeobecné hospodárstvo

Študijný program: Výživa ľudí

Študijný program: Krajinné inžinierstvo

Študijný program: Záhradníctvo

Termín podania prihlášky: 01.05.2014 - 15.08.2014

Prešovská univerzita v Prešove

Pravoslávna bohoslovecká fakulta

Študijný program: Charitatívna a sociálna služba

Študijný program: Preventívna sociálna práca

Termín podania prihlášky: 31.8.2014

Fakulta humanitných a prírodných vied

Študijný program: Učiteľstvo ekológie (v kombinácii)

Študijný program: Učiteľstvo fyziky (v kombinácii)

Študijný program: Učiteľstvo matematiky (v kombinácii)

Termín podania prihlášky: 31.8.2014

 

Nájdi si študijný odbor na základe hodnotenia

 

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

Študijný program: Automatizácia, informatizácia a manažment v  chémii a potravinárstve

Študijný program: Biotechnológia a potravinárska technológia

Študijný program: Chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Študijný program: Chemické inžinierstvo

Študijný program: Výživa, kozmetika a ochrana zdravia

Termín podania prihlášky: 1.5 - 11.8.2014

Technická univerzita v Košiciach

Fakulta výrobných technológií v Prešove

Študijný program: Manažment výroby

Študijný program: Monitoring a diagnostika technických zariadení

Študijný program: Navrhovanie technických zariadení

Študijný program: Počítačová podpora výrobných technológií

Študijný program: Procesná technika

Študijný program: Výrobné technológie

Termín podania prihlášky: 8.8.2014

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Študijný program: Európske a globálne štúdiá

Študijný program: Politológia

Termín podania prihlášky: 25.8.2014

Fakulta priemyselných technológií; Púchov

Študijný program: Materiálová technológia

Študijný program: Materiálové inžinierstvo

Študijný program: Počítačová podpora materiálového inžinierstva

Termín podania prihlášky: 1.7.-10.9.2014

Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov

Študijný program: Mechanizmy špeciálnej techniky

Študijný program: Servis a opravy automobilov

Študijný program: Špeciálna strojárska technika

Termín podania prihlášky: 1.6.-15.8.2014

Žilinská univerzita v Žiline

Strojnícka fakulta

Študijný program: Dopravné stroje a zariadenia

Študijný program: Priemyselné inžinierstvo

Študijný program: Strojárske technológie

Študijný program: Technika prostredia

Študijný program: Vozidlá a motory

Termín podania prihlášky: 16.8.2014

 

Nájdi si študijný odbor na základe hodnotenia

 

Čítajte viac o téme: Prijímacie skúšky
Zdieľať na facebooku