Ďalší študijný program prišiel o akreditáciu

  Ilustračné foto: Bigstock

21.9.2015 |

O akreditáciu príde v najbližších dňoch ďalší študijný program. Na Vysokej škole Danubius v Sládkovičove totiž končí študijný program tretieho stupňa Obchodné a finančné právo.


Minister školstva, vedy, výskumu a športu Juraj Draxler tak urobil preto, že vysoká škola nepodala v stanovenom čase (do 1 roka po tom, čo jej boli predmetné práva pozastavené) správu o výsledku prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov. Túto ročnú lehotu určuje zákon o vysokých školách. Škola mala akreditáciu doktorandského študijného programuObchodné a finančné právo pozastavenú od júla 2014.
Keďže žiadne ďalšie doktorandské programy už Vysoká škola Danubius nemá, bude ponúkať študijné programy len na bakalárskej a magisterskej úrovni. „Môžem povedať, že ministerstvo pripravuje návrhy na sprísnenie akreditačného procesu a vôbec kontroly kvality vysokoškolského vzdelania,“ povedal Draxler. „Kým sa pretavia do legislatívneho rámca, budeme naplno využívať možnosti, ktoré nám už dnes zákon dáva.“


Vysoká škola je povinná zabezpečiť pre existujúcich študentov študujúcich podľa tohto študijného programu možnosť pokračovať v štúdiu podľa iného akreditovaného študijného programu rovnakého stupňa v študijnom odbore, ktorý je totožný s pôvodným alebo je čo najbližší pôvodnému. Ak to nie je možné, vysoká škola je povinná v spolupráci s ministerstvom hľadať takéto možnosti na iných vysokých školách.
Problém má aj ďalšia vysoká škola - Vysoká škola Goethe Uni Bratislava. Na konci augusta jej totiž vypršali práva na akreditované študijné programy mediálna a marketingová komunikáciaa cestovný ruch - kúpeľníctvo a hotelierstvo v dennej a externej forme štúdia.  Predmetná vysoká škola však momentálne deklaruje na svojej internetovej stránke možnosť podania si prihlášok na štúdium na akademický rok 2015/2016.

Ministerstvo preto upozorňuje, že škola nemá v súčasnej dobe akreditovaný žiaden program (v 2. stupni štúdia nemá možnosť uskutočňovať ŠP už viac ako rok, kedy jej práva stratili platnosť). Minister školstva Juraj Draxler tak môže navrhnúť vláde, aby škole odňala štátny súhlas. Bez neho by škola zanikla.

 

Šéf rezortu školstva Juraj Draxler okrem týchto prípadov pozastavil práva aj Paneurópskej vysokej škole v Bratislave – konkrétne právo udeľovať absolventom študijného programu „právo“ akademický titul v dennej aj v externej forme štúdia.Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
Zdieľať na facebooku