Nový grantový program Stredoškoláci do sveta otvorený!

  

Grantový program Stredoškoláci do sveta má ambíciu nadviazať na úspešný grantový program Nadácie Tatra banky, prostredníctvom ktorého podporuje najlepších slovenských študentov vysokých škôl, aby na zahraničných školách a iných vzdelávacích inštitúciách získavali skúsenosti, ktoré uplatnia na Slovensku.

Ambíciou programu je rozšíriť túto podporu aj o slovenských študentov stredných škôl, hlavne gymnázií a odborných stredných škôl s maturitou.

V rámci grantového programu budú poskytované finančné granty na pokrytie časti nákladov spojené s krátkodobými zahraničnými vzdelávacími podujatiami (letnými školami, stážami a výskumnými pobytmi, súťažami či turnajmi mladých vedcov, jazykovými kurzami, ...) alebo so štúdiom na škole obdobného typu na pol alebo celý školský rok.
Termín na prihlásenie projektov:
30. október 2013 do 24:00

Plánovaná výška grantu:
15.000

Maximálna výška podpory na jeden projekt:
1.500 €


Kritériá grantu
Formulár CV
Tlačová správa
POS materiál
Plagát

Projekty spolu s prílohami sa predkladajú LEN elektronicky prostredníctvom ONLINE FORMULÁRA- TU.

Pozrite si video natočené špeciálne k otvoreniu grantového programu:
Zdieľať na facebooku