Vysoké školy môžu štátnicovať formou videokonferencie, prvé online prijímačky na stredné školy dopadli na výbornú

Štátnice a obhajoby sa môžu konať online.
Štátnice a obhajoby sa môžu konať online. / Foto: Bigstock

16.4.2020 - Zmeny v zákone o vysokých školách legislatívne umožnia uskutočnenie štátnic a iných skúšok bez nutnosti fyzickej prítomnosti študentov, ktorých sa skúška či obhajoba týka. 

 

Novela zákona o vysokých školách umožní konanie štátnic a ďalších skúšok na vysokých školách bez osobnej prítomnosti študentov, ktorých sa skúška alebo obhajoba týka. Štátnice či rigoróznu skúšku, ale aj obhajobu rigoróznej či habilitačnej práce budú môcť vysoké školy uskutočniť aj prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie. Povoľuje to návrh novely zákona o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý vo štvrtok schválila vláda. Kabinet na rokovaní rovnako odobril aj návrh na skrátené legislatívne konanie v prípade vládneho návrhu novely.

 

Návrh reaguje na krízovú situáciu, ktorá nastala z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19 a prioritne upravuje okruhy týkajúce sa vysokých škôl, oblastí výskumu a vývoja a dve záležitosti ohľadne regionálneho školstva, priblížil  dnes na tlačovej konferencii šéf rezortu školstva Branislav Gröhling.

 

„V novele prinášame možnosť orgánom vysokých škôl rokovať videokonferenčne, zachovávame potrebu verejnosti rokovaní akademického senátu a štátnic a obhajob formou verejného prenosu, upravujeme prezenčnú metódu skúšok tak, aby bola akceptovaná aj online formou, umožňujeme v mimoriadnej situácii organizovať štátnu skúšku, rigoróznu skúšku, obhajobu rigoróznej práce, obhajobu habilitačnej práce, habilitačnú prednášku a inauguračnú prednášku onlineovým spôsobom,“ uviedol minister školstva v súvislosti s balíkom legislatívnych úprav, označených ako „lex korona vysoké školy,“ ktoré dnes schválila vláda.

 

Znamená to, že online štátnice a obhajoby budú študenti robiť z domu videokonferenčne – študent bude za svojím počítačom a skúšobná komisia bude v jednej miestnosti v škole. „Do zákona dávame vlastne to, čo už viaceré školy zverejnili, akým procesom majú takéto skúšky prebiehať," dodal minister k detailom konania skúšok.

 

Legislatívne úpravy, ktoré reagujú na mimoriadnu situáciu i opatrenia, prijaté štátnymi orgánmi v súvislosti s pandémiou, umožňujú takisto považovať za verejnú časť štátnych a iných akademických skúšok či obhajoby kandidátskych prác aj prípady, pri ktorých vysoká škola zabezpečí verejný prenos. Rovnakým spôsobom sa upravujú ustanovenia o verejnej prístupnosti pri zasadnutiach akademických senátov či školských samospráv.

 

Návrh novely takisto reaguje na technicko-organizačné problémy súvisiace s možným predĺžením štúdia či pracovno-právneho vzťahu, ale aj kreovaním školských orgánov v tomto období. Upravený zákon preto predlžuje funkčné obdobie orgánov vysokých škôl a školských samospráv až do posledného dňa tretieho kalendárneho mesiaca po skončení krízovej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, v prípade, ak nie je možné technicky zabezpečiť voľbu nových členov týchto orgánov.

 

Minister na tlačovej konferencii tiež poznamenal, že prijímačkám na vysoké školy sa budú venovať neskôr, lebo najprv je potrebné ukončiť školský rok na vysokých školách. V rámci vedy a výskumu bude predĺžená doba čerpania prostriedkov na verejné výzvy pri financovaní vedy a výskumu o 6 mesiacov.   

 

Študenti a zahraničné univerzity

Šéf rezortu informoval, že listom kontaktoval komisárku Európskej Únie pre vzdelávanie Mariyu Gabriel. Prosí v ňom, aby vyslala signál európskym univerzitám, aby zohľadnili situáciu, v ktorej sa všetci v EÚ nachádzame a aby umožnili naším študentom študovať v zahraničí, v prípade, že by nastali nejaké posuny v termínoch. Minister zopakoval, že mu záleží, aby bola zachovaná akademická mobilita. „Som veľmi rád, ak študenti idú študovať do zahraničia a samozrejme som ešte radšej, ak sa potom vrátia,“ povedal minister.  

 

Čo s lyžiarskymi, školami v prírode a poukazmi?

Návrh upravuje okruhy riešení i v oblasti regionálneho školstva, týkajúce sa napríklad zabezpečenia elektronickej verzie učebníc. Novela legitimizuje uskutočňovať dennú formu štúdia aj ako distančnú a tiež hodnotiť prospech žiakov piateho až deviateho ročníka v jednotlivých predmetoch i slovne.

 

Minister upozornil, že návrh dáva školám možnosť využiť prostriedky na školy v prírode a na kurz pohybových aktivít v prírode pre štvrtákov až do konca roka 2020.

 

Zmeny tiež umožnia školám a školským zariadeniam použiť nevyužité finančné prostriedky zo vzdelávacích poukazov na iný účel a to zabezpečenie chodu školy, nákup pomôcok, rúšok alebo dezinfekcie.

 

Minister dnes v tejto súvislosti opäť potvrdil, že otváranie materských a základných škôl je stále len v rovine úvah. Aj tie sa ale týkajú iba detí zamestnancov zdravotníctva, aby v prípade, že budú povolaní do práce, mohli do nej bez problémov nastúpiť.

 

Prvé stredoškolské online prijímačky dopadli na výbornú

Prvé online prijímačky na stredné školy, ktoré sa konali v stredu (15.4.) dopadli podľa ministra školstva veľmi úspešne. Uviedol, že 94% študentov sa dokázalo pripojiť a zúčastniť skúšok. U dvoch žiakov zlyhala technika. „V prípade, že by zlyhala technika, sme pripravení na opravný termín,“ objasnil minister. Doplnil, že do úvahy by pripadala aj forma osobných prijímacích skúšok, ale prioritne chcú testovať študentov online.

Šéf rezortu priblížil, že proces skúšok je nastavený tak, že pred začiatkom musí učiteľ vidieť miestnosť a skontrolovať, či je v nej študent sám. Následne sú zadávané otázky, ktoré sú v takom tempe, že študent nemá možnosť dohľadávať ich niekde na internete. „Uvedomujeme si, že online pripojenie nemajú všetci, preto stále hľadáme aj iné možnosti, ako zabezpečiť kontinuálne a hlavne bezpečne tieto úkony“ dodal.

 


Zdroj: TASR, TB
Čítajte viac o téme: Koronavírus
Zdieľať na facebooku