Efektívna komunikácia

Čo majú spoločné príťažliví ľudia?

Tajomstvom príťažlivosti sa zaoberajú nielen psychológovia, ale aj bežní ľudia. I keď výsledky výskumov sú rôzne, jedno je isté. Pekná tvár nestačí. Človek, ktorý pôsobí na iných príťažlivo, musí mať určité vlastnosti, ktoré na iných pôsobia dobre. Ktoré to sú?

Ako efektívne komunikovať v tíme a úspešne zvládnuť projekty?

Medzi jednu z najodporúčanejších rád na efektívnu komunikáciu v tíme patrí zahrnutie online pracovných nástrojov do každodennej praxe.