Pracovné, obchodné a daňové právo - kurzy- školenia

Zobrazenie 1 - 15 z 23
Zoradiť podľa
Upomínacie konanie a návrh vydania platobného rozkazu
0 hodnotení

http://www.bpm-educat.com/seminar/detail/255-upominacie-konanie-a-navrh-vydania-platobneho-rozkazu OBSAH: Právna úprava upomínacieho konania - zákon č. 307/2016 Z.z. Príslušnosť súdu,..

Otvára sa podľa záujmu
Pracovné, obchodné a daňové právo
Otvára sa podľa záujmu
Pracovné, obchodné a daňové právo
Otvára sa podľa záujmu
Pracovné, obchodné a daňové právo
Právne minimum pre manažérov
0 hodnotení

http://bpm-educat.com/kontakt http://www.bpm-educat.com/seminar/detail/236-pravne-minimum-pre-manazerov[u][/u] [u] Ciele: [/u] Cieľom kurzu je objasniť účastníkom právnu pozíciu manažéra..

Otvára sa podľa záujmu
Pracovné, obchodné a daňové právo
Právne úskalia e-shopov - alebo na čo si dať pozor pri prevádzke e-shopu
0 hodnotení

Prevádzkovateľ internetového obchodu je povinný splniť celý rad povinností vyplývajúcich zo zákonov týkajúcich sa ochrany spotrebiteľa a ochrany osobných údajov. Na seminári sa dozviete, aké..

Neaktuálny termín
Internetový predaj - povinnosti predávajúceho pri predaji cez internet a práva spotrebiteľa
0 hodnotení

OBSAH - legislatíva SR a EÚ upravujúca povinnosti predávajúceho pri predaji na diaľku, výnimky aplikácie zákona č. 102/2014 Z. z. pri diaľkovom predaji; - detailný rozbor povinností predávajúceho..

Neaktuálny termín
Platobný rozkaz
0 hodnotení

http://bpm-educat.com/seminar/detail/226-platobny-rozkaz Obsah seminára:  a) Systematika rozkazného konania a zmeny v rekodifikácii- platobný rozkaz, zmenkový a šekový platobný rozkaz a rozkaz na..

Neaktuálny termín
Zákon o upomínacom konaní v roku 2017
0 hodnotení

http://bpm-educat.com/seminar/detail/216-zakon-o-upominacom-konani-c-307-2016-z-z-v-s-ucinnostou-od-1-2-2017 Zákon o upomínacom konaní sa podľa Ministerstva spravodlivosti SR ako autora..

Neaktuálny termín
Základy právnej úpravy obchodno-záväzkových vzťahov a uzatváranie obchodných zmlúv pre neprávnikov
0 hodnotení

http://bpm-educat.com/seminar/detail/81-zaklady-pravnej-upravy-obchodno-zavazkovych-vztahov-a-uzatvaranie-obchodnych-zmluv-pre-nepravnikov Cieľom seminára je podať účastníkom užitočné..

Neaktuálny termín
Vznik a zánik pracovného pomeru – praktické otázky pri najímaní a prepúšťaní zamestnancov
0 hodnotení

http://bpm-educat.com/seminar/detail/241-vznik-a-zanik-pracovneho-pomeru-prakticke-otazky-pri-najimani-a-prepustani-zamestnancov Pozývam Vás na interaktívny odborný seminár na aktuálnu tému..

Neaktuálny termín
KONFERENCIA: Quo vadis obchodné právo? - Aplikačné problémy v práve obchodných spoločností
0 hodnotení

http://bpm-educat.com/seminar/detail/229-konferencia-quo-vadis-obchodne-pravo-aplikacne-problemy-v-obchodnom-prave-aktualne-otazky Témy konferencie: Legislatívne zmeny v obchodnom práve – ako..

Neaktuálny termín
Základy právnej úpravy obchodno-záväzkových vzťahov a uzatváranie obchodných zmlúv pre neprávnikov
0 hodnotení

http://bpm-educat.com/seminar/detail/81-zaklady-pravnej-upravy-obchodno-zavazkovych-vztahov-a-uzatvaranie-obchodnych-zmluv-pre-nepravnikov Cieľom seminára je podať účastníkom užitočné..

Neaktuálny termín
Upomínacie konanie - nový spôsob uplatňovania peňažných nárokov
0 hodnotení

http://bpm-educat.com/seminar/detail/252-upominacie-konanie-novy-sposob-uplatnovania-penaznych-narokov Obsah seminára:- Zákon o upomínacom konaní - zákon č. 307/2016 Z. Z. - účinný 1.2.2017-..

Neaktuálny termín
Kúpna zmluva a zmluva o dielo. Vybrané otázky Civilného sporového poriadku.
0 hodnotení

http://bpm-educat.com/seminar/detail/240-kupna-zmluva-a-zmluva-o-dielo-vybrane-otazky-civilneho-sporoveho-poriadku Obsah seminára: - Kúpna zmluva - Zmluva o dielo - Vybrané otázky CSP - Úroky..

Neaktuálny termín
Prehľad nariadení EÚ určených na ochranu veriteľa a zmeny nariadení v roku 2017
0 hodnotení

http://bpm-educat.com/seminar/detail/249-prehlad-nariadeni-eu-urcenych-na-ochranu-veritela-a-zmeny-nariadeni-v-roku-2017 Rok 2017 prináša zmeny nielen vo vnútroštátnej úprave týkajúcej sa zmeny..

Neaktuálny termín
Základy právnej úpravy obchodno-záväzkových vzťahov a uzatváranie obchodných zmlúv pre neprávnikov
0 hodnotení

http://bpm-educat.com/seminar/detail/81-zaklady-pravnej-upravy-obchodno-zavazkovych-vztahov-a-uzatvaranie-obchodnych-zmluv-pre-nepravnikov Cieľom seminára je podať účastníkom užitočné..

Neaktuálny termín
Vznik a zánik pracovného pomeru – praktické otázky pri najímaní a prepúšťaní zamestnancov
0 hodnotení

http://www.bpm-educat.com/seminar/detail/241-vznik-a-zanik-pracovneho-pomeru-prakticke-otazky-pri-najimani-a-prepustani-zamestnancov Pozývam Vás na interaktívny odborný seminár na aktuálnu tému..

Neaktuálny termín