UNYP predstavuje kariérne príležitosti s titulom z politológie

University of New York in Prag
Sponzorovaný článok
 Štúdium Politológie na UNYPe by malo absolventov vybaviť schopnosťou porozumieť spoločenským kontextom a poskytnúť platformu k vybudovaniu kariéry v politike a verejnom priestore.
Štúdium Politológie na UNYPe by malo absolventov vybaviť schopnosťou porozumieť spoločenským kontextom a poskytnúť platformu k vybudovaniu kariéry v politike a verejnom priestore. / Zdroj: Pexels

K porozumeniu všetkých zásadných politických udalostí roku 2020 – vzostup hnutia Black Lives Matter, americké prezidentské voľby, politické obvinenia Donalda Trumpa, reakcia WHO na globálnu pandemickú situáciu – musí človek disponovať veľmi širokým politickým rozhľadom a schopnosťou kriticky myslieť. Absencia týchto kvalít v širokom meradle môže vyústiť v dramatický pokles spoločenskej stability. UNYP vytvoril študijný program, ktorý pripraví budúce generácie na svet náhlych spoločenských a politických zmien, program, ktorý má viesť študentov ku kritickému mysleniu a umeniu analyzovať pálčivé spoločenské a politické témy. Štúdium Politológie na UNYPe by malo absolventov vybaviť schopnosťou porozumieť spoločenským kontextom a poskytnúť platformu k vybudovaniu kariéry v politike a verejnom priestore. Profesijné možnosti tohoto akademického zamerania však nie sú obmedzené výhradne na sféru politiky. Tu je niekoľko zaujímavých kariérnych možností pre absolventov programu Politológie.

 

Profesijné príležitosti s titulom z Politológie z UNYPu, ktoré Vás môžu prekvapiť

Public Relations/Styk s verejnosťou

Tento sektor je často mylne považovaný za súčasť marketingu. Oddelenie styku s verejnosťou je však obyčajne samostatnou jednotkou. PR má za úlohu vytvárať “image” spoločnosti alebo organizácie. Udržujú profesionálny vzťah s rôznymi subjektami, ako sú novinári, verejne známe osobnosti, a iné zainteresované organizácie, zoskupenia, záujmové skupiny. Pre túto pozíciu je potrebné dobre rozumieť spoločenským a kultúrnym zvykom, mať dobrý prehľad o politike a schopnosť organizovať. PR špecialista je zodpovedný za udržiavanie dobrej reputácie spoločnosti a riešenie najrôznejších kríz.

 

Agent spravodajských a bezpečnostných služieb

My samozrejme netvrdíme, že titul z Politológie z Vás urobí Jamesa Bonda. Môže Vám to však poskytnúť relevantný dôvod k orientácii na kariéru v podobnom prostredí. Spoločnosti, organizácie a obzvlášť národné vlády majú obvykle bezpečnostné oddelenie, ktoré majú za úlohu predikovať a analyzovať potencionálne krízy alebo nebezpečné udalosti. Takíto špecialisti musia byť schopní kriticky myslieť, a to na vysokej úrovni. Veľmi perspektívna oblasť, ktorú si nielen veľké nadnárodné spoločnosti v posledných rokoch cenia, je kybernetická bezpečnosť.

 

Import a Export

Toto odvetvie sa zdá byť predmetom záujmu skôr pre absolventov programu Business Administration, ale aj titul z Politológie Vám v rámci tohoto prostredia môže poskytnúť veľkú výhodu. Export a import tovaru je predsa len založený na komunikácii s najrôznejšími kultúrami po celom svete. Znalosť cudzích jazykov, zvykov a schopnosť rozumieť tomu, ako zahraničné organizácie fungujú, je určite základom pre úspešný medzinárodný business. Povedomie o tom, ako prebiehajú obchodné schôdzky v rozličných zemiach, je dobrým štartom pre to stať sa úspešným manažérom v prostredí medzinárodného obchodu.

 

Neziskové organizácie a nevládny sektor

Tieto organizácie, tiež známe ako “neziskovky”, sú obvykle neziskové organizácie, ktoré by mali byť z princípu apolitické. Ich cieľom a účelom je spravidla pomáhať alebo informovať. Ak  teda hľadáte kariéru, ktorá Vám umožní pomáhať ľuďom, chrániť planétu, bojovať s chudobou a hladomorom, štúdium politológie je tým správnym krokom. Už behom štúdia sa môžete zaujímať o neziskovky, ktoré sú Vám blízke – prostredníctvom predmetov ako sú napríklad “Environmentálna kríza a globálna udržateľnosť” alebo “Moc a nerovnosť”.

 

Prirodzene existuje ďaleko viac možností, ktoré si absolvent s titulom z Politológie môže po dokončení programu zvoliť. Medzi najzreteľnejšie patrí práca v politickom prostredí, v rámci vládnych zoskupení, civilných služieb alebo verejnej administratívy. My veríme, že tento program vychová budúcich politických lídrov. Politické strany potrebujú, aby sa mladí ľudia podieľali na straníckej práci a prinášali so sebou “čerstvú” perspektívu. Je to skvelá príležitosť podieľať sa na zlepšovaní sveta a spoločnosti, v ktorej všetci žijeme. Pokiaľ Vám prídu tieto možnosti atraktívne, vypočujte si krátke predstavenie programu dekana fakulty medzinárodných vzťahov (Dr. Óskar Hidalgo-Redondo) a ku štúdiu sa prihláste ešte dnes.

Zdieľať na facebooku