Klub 500: Zrušenie maturitných skúšok je bezprecedentné rozhodnutie

  Foto: Bisgstock

Bratislava 23. marca (TASR) - Zrušenie maturitných skúšok je bezprecedentné rozhodnutie, ktoré je nezodpovedné voči študentom, rodičom, učiteľom, škole aj spoločnosti. Klub 500 považuje tento krok ministra školstva za hanebný, nepremyslený a unáhlený. Združenie najväčších slovenských zamestnávateľov to vníma ako absolútne zlyhanie ministerstva a zdôrazňuje, že pred prijatím rozhodnutia zrušiť maturity opäť chýbala akákoľvek širšia diskusia.
      

Podľa Klubu 500 existuje viacero možností, ako nechať študentov riadne zmaturovať. Rovnako tak existujú spôsoby, ako dovoliť žiakom riadne, prezenčne, sa vzdelávať. Dištančné vzdelávanie, ktoré na Slovensku trvá už rok, nedosahuje podľa Klubu 500 požadovanú kvalitu, a to tak na základných školách, gymnáziách, ako aj na stredných odborných školách a učilištiach, kde sú zároveň študenti už rok ochudobnení o prax, ale ani na vysokých školách. "Klub 500 preto vyzýva ministerstvo školstva, aby hľadalo spôsoby, ako sa dá počas pandémie riadne absolvovať a aj riadne ukončiť štúdium, namiesto prijímania skratkovitých rozhodnutí s odôvodnením, že inak sa to nedá," uviedol výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor.
      

Klub 500 tvrdí, že ministerstvo školstva malo v tomto roku dostatok času na prípravu, aby mohli študenti riadne zložiť skúšku dospelosti. Podľa Klubu 500 je opakované rozhodnutie zrušiť maturitné skúšky bezprecedentný a hanebný krok, ktorý nemá obdobu. "Je to nezodpovedné rozhodnutie voči mladej generácii, voči rodičom a aj voči krajine. Je to hanba všetkých, ktorí majú na toto rozhodnutie vplyv. Načo sme robili doučovania, načo sme deti učili on-line, ak ich nenecháme ani vyskúšať a nedovolíme im normálne zmaturovať? Maturita je skúškou dospelosti a bránou do dospelosti. Toto sme deťom zobrali," zdôraznil Gregor.
      

Združenie najväčších zamestnávateľov považuje zrušenie maturitnej skúšky dva mesiace pred jej konaním za zlyhanie ministerstva školstva. Poukázalo aj na nedostatočnú diskusiu či vyhodnotenie príkladov dobrej praxe zo zahraničia. "Podľa Klubu 500 by bolo najrozumnejším krokom zrušenie tohto rozhodnutia a zavedenie efektívneho systému dovzdelávania a absolvovania maturitných skúšok v bezpečnom režime. Je jednoduchšie a čestnejšie zmeniť zlé rozhodnutie jedného človeka, ako ublížiť tisícom študentov v ich príprave do života," uzatvoril Gregor.
      

Známka z internej časti maturitnej skúšky sa v školskom roku 2020/2021 vypočíta podľa priemeru známok žiakov za ich celé štúdium. Maturanti tak dostanú známky na maturitnom vysvedčení podľa výsledkov ich práce za celé obdobie štúdia. Ruší sa tiež písomná forma internej časti maturitnej skúšky, teda sloh. Rozhodol o tom minister školstva, rovnaký postup zvolil aj vlani.

Čítajte viac o téme: Maturity 2020/2021
Zdieľať na facebooku