NÚCEM pripravil zadania cvičných písomných maturitných prác pre stredoškolákov

NÚCEM pripravil pre maturantov návrhy cvičných tém slohových písomných prác a esejí z cudzích a vyučovacích jazykov.
NÚCEM pripravil pre maturantov návrhy cvičných tém slohových písomných prác a esejí z cudzích a vyučovacích jazykov. / Foto: Pexels

Bratislava 28. apríla (TASR) - V období hodnotenia výsledkov žiakov na konci školského roku pripravil Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) pre maturantov návrhy cvičných tém slohových písomných prác a esejí z cudzích a vyučovacích jazykov. Tieto témy môžu učitelia zadať ako samostatné práce nielen maturantom, ale sú vhodné aj pre žiakov nižších ročníkov stredných škôl. TASR o tom informovala riaditeľka NÚCEM Romana Kanovská.
      

Cvičné témy písomných prác majú podobnú formu ako centrálne zverejňované témy a zadania počas klasických písomných maturít a môžu ich využiť učitelia všetkých cudzích jazykov a aj učitelia vyučovacích jazykov na stredných školách. Zároveň majú učitelia pripravené aj metodické pokyny, podľa ktorých môžu písomné práce žiakov ohodnotiť.
      

"Dostali sme niekoľko emailov od učiteľov maturitných ročníkov, ktorí teraz žiakov vzdelávajú online, s požiadavkou, aby sme zverejnili pôvodné témy písomných maturít," uviedla Kanovská. Ako doplnila, originálne témy písomných prác pre tento rok zverejnené nebudú, keďže písomné maturity boli zrušené. "Vyšli sme však školám v ústrety a pripravili sme náhradné – cvičné témy, ktoré môžu učitelia zadať či už maturantom, alebo aj žiakom nižších ročníkov na stredných školách," vysvetlila Kanovská. Ako dodala, môže to byť dobrá pomôcka pre učiteľov pri hodnotení kompetencie tvorivého písomného prejavu žiakov a pre žiakov je to zasa príležitosť vyskúšať si napísať maturitný sloh nanečisto.
      

V prípade cudzích jazykov majú učitelia na výber zväčša tri témy a štruktúrované zadania pre žiakov na napísanie slohových písomných prác (napríklad formou eseje, neformálneho listu či článku do školského časopisu) pre každú úroveň cudzieho jazyka. Učitelia si môžu vybrať zadanie podľa profilového cudzieho jazyka svojej školy, teda z angličtiny, nemčiny, ruštiny, francúzštiny, španielčiny a taliančiny. Zadania sú k dispozícii pre úrovne náročnosti B1 – predovšetkým pre žiakov stredných odborných škôl, B2 – pre gymnazistov a C1 – pre žiakov bilingválnych tried.
      

Podobne je to aj v prípade vyučovacích jazykov. Zo slovenského jazyka a literatúry NÚCEM pripravil pre učiteľov a žiakov na výber štyri témy slohových prác ku každému žánru, ktorý sa hodnotí v rámci písomných maturít. K dispozícii sú témy na úvahu, výklad, umelecký opis, beletrizovaný životopis, charakteristiku, diskusný príspevok, rozprávanie a slávnostný prejav.
      

Z maďarského jazyka a literatúry, ukrajinského jazyka a literatúry a slovenského jazyka a slovenskej literatúry sú pripravené štvorice žánrov v súlade s cieľovými požiadavkami na vedomosti a zručnosti maturantov z týchto predmetov, ktoré zároveň svojimi témami reflektujú aktuálnu situáciu.
      

Učitelia cudzích jazykov i vyučovacích jazykov majú pripravenú aj metodiku na hodnotenie slohových písomných prác podľa štandardov, ktoré sú využívané v písomnej maturitnej skúške. Cvičné témy a žánre písomných prác z vyučovacích jazykov a z cudzích jazykov, ako aj kritériá hodnotenia písomných prác sú zverejnené na stránke NÚCEM.

Čítajte viac o téme: Maturity 2019/2020
Zdieľať na facebooku