Si študent a máš zaujímavý podnikateľský nápad? Získaj naň 15.000 €

  

Organizácia Junior Achievement Slovensko v spolupráci so spoločnosťou Hyundai organizuje súťaž pre všetkých aktívnych a kreatívnych študentov, ktorí by chceli premeniť svoje sny na skutočnosť. Prostredníctvom súťaže Skvelí mladí podnikatelia poskytne spoločnosť Hyundai víťaznému tímu finančnú podporu vo výške 15 000 € na rozvoj podnikateľského zámeru s vysokým potenciálom premeniť ho na skutočné podnikanie.

 

Kto sa môže zapojiť?

 • študenti vysokých škôl a univerzít vo veku 18 – 30 rokov zo Slovenska (účastníci súťaže musia mať minimálne 18 rokov a nie viac ako 30 rokov k 31. 5. 2015), ako aj študenti končiacich ročníkov;
 • zahraniční študenti študujúci na Slovensku, národné kolo však prebieha v slovenčine;
 • nápad prihlasujú jednotlivci alebo 2- až 5-členné tímy - študentmi musia byť však všetci členovia súťažného tímu;
 • študenti zapojení do súťaže v minulých ročníkoch okrem víťazného tímu.

 

Čo získate?

Víťaz národného kola získa 15 000 € investíciu na rozvoj svojho podnikania. Výhra bude hradená postupne v 3 častiach po 5 000 €na základe finančnej správy a bude zdanená podľa platnej legislatívy. Súčasťou balíčka bude tréning, mentoring a medializácia na národnej úrovni.

 

Fázy súťaže:

Svoje nápady môžete prihlásiť od 27. februára 2015 do 13. apríla 2015 prostredníctvom online prihlášky.

1. fázado 13. 4. 2015Prihlasovanie podnikateľských nápadov 
2. fázado 27. 4. 2015Porota vyberie 5 finalistov, ktorí pripravia 2-minútové prezentačné video o svojom tíme/zámere v angličtine (do 4. 5. 2015).
3. fáza15. 5. 2015
11:00 - 14:00
Finále v Bratislave – prezentácia zámeru a interview s porotou a vyhlásenie víťaza

 

Hodnotiace kritériá:

Cieľom súťaže Hyundai Skvelí mladí podnikatelia je oceniť najlepší start-up, ktorý preukázal podnikateľský potenciál, inovácie vo svojom sektore a jasný plán ako zámer premeniť na skutočné podnikanie.

 • Podnikateľský potenciál – preukázať, že prezentované riešenie má dostatočný podnikateľský potenciál, ktorý opodstatní investičné úsilie a riziko s tým spojené. Je dôležité ukázať konkrétne kroky, ktoré treba uskutočniť (alebo boli uskutočnené) na to, aby sa zámer stal skutočným podnikaním.
 • Príležitosť pre rast – preukázať, akú má start-up trhovú pozíciu, silu marketingového plánu a ako je podnikanie škálovateľné.
 • Vplyv na komunitu – preukázať, aký vplyv bude mať projekt / podnikanie na komunitu.
 • Finančná výkonnosť – preukázať, ako udržateľné bude riešenie po zavŕšení počiatočného obdobia a rozpočtovať, ako bude využitých 15 000 €, ktoré víťazný tím získa.
 • Inovácie – preukázať, že navrhovaný projekt je inovatívny, vznikol ako súčasť start-up plánu a ukázať, ako sa líši od konkurencie.

 

Ako sa prihlásiť:

1. Vyplňte prihlášku a k prihláške priložte váš podnikateľský zámer (maximálne 5 strán vrátane príloh). Dokument by mal obsahovať:

 • Zhrnutie (max. 1 strana), ktoré poskytne základné informácie preukazujúce podnikateľský potenciál, udržateľnosť riešenia, motiváciu a pripravenosť tímu premeniť myšlienku na skutočné podnikanie.
 • Finančný rozpočet (predpokladaný výkaz ziskov a strát, výkaz toku hotovosti (cash-flow) a poznámky) nesmie prekročiť 1 stranu a mal by poskytnúť dostatočné informácie o rastovom a investičnom potenciále.
 • Prílohy, ktoré poskytnú podporné informácie k zhrnutiu a finančnému rozpočtu.
 • Podnikateľský zámer je potrebné priložiť vo formáte PDF a súbor nesmie presiahnuť veľkosť 5 MB.
 • Prihláška aj podnikateľské zámery sú v slovenčine.

 

2. Vybraní piati finalisti pripravia a pošlú organizátorom link na zverejnené 2-minútové prezentačné video (Video Pitch) v angličtine.

 • Národné finále v Bratislave prebieha v slovenčine a pri posudzovaní tímov nebude do úvahy braná úroveň angličtiny (členovia víťazného tímu nemusia hovoriť anglicky).

 

Víťazi súťaže Skvelí mladí podnikatelia 2014


Zdroj: Junior Achievement Slovensko // Foto: Bigstock, JASR

 

Zdieľať na facebooku