Fakulta masmédií PEVŠ nadviazala spoluprácu s televíziou TA3 a Markíza

  Zdroj: FB PEVŠ

Kvalitné štúdium masmédií s dôrazom na prax chce zabezpečiť svojim študentom Fakulta masmédií Paneurópskej vysokej školy spoluprácou s televíziami. Uzavrela spoluprácu s TV Markíza a so spravodajskou TA3. Obe médiá budú spolupracovať s fakultou prostredníctvom viacerých spoločných aktivít.


Podľa memoránd s oboma televíziami sa študenti môžu tešiť na nové príležitosti, ktoré im sprostredkujú hodnotnú prax, priblížia im prácu v médiách, ale tiež poskytnú pracovné príležitosti a celkovo pomôžu pri štarte budúcich mediálnych pracovníkov.

„Kvalitní pedagógovia, hĺbka poznania, materiálne vybavenie sú nevyhnutné podmienky prípravy budúcich novinárov,“ vysvetľuje dekanka Fakulty masmédií PEVŠ, prof. Iveta Radičová. „Prax, skúsenosť, štipendiá a široké spektrum priamej spolupráce s médiami a ich pracovníkmi zaručujú ich úspešnosť a uplatnenie po absolvovaní štúdia."

TA3 aj Markíza zabezpečia cykly prednášok/workshopov na Fakulte masmédií PEVŠ, na ktorých budú mať študenti možnosť diskutovať so špičkovými odborníkmi. Najlepšie študentské práce budú v daných médiách aj publikované, čo je pre začínajúcich žurnalistov dobrou referenciou do budúcnosti. Televízie ponúknu aj prax pre vybraných študentov počas štúdia a možnosť získať pracovný pomer.

Navyše, po dosiahnutí bakalárskeho titulu, môžu televízie podporiť najschopnejších študentov formou štipendia. Vybraní absolventi po ukončení magisterského štúdia majú možnosť získať ročný kontrakt v danom médiu. TA3 dokonca ponúka príležitosť pre mimoriadne nadaných študentov stať sa členom projektu medzinárodnej výmeny reportérov s partnerskými televíziami v zahraničí.

Zdieľať na facebooku