Vyhraj stáž v OSN v New Yorku, Ženeve alebo vo Viedni

Stáž nadácia pontis

 

Rád/a píšeš? Zaujímaš sa o dianie okolo seba? Prihlás sa do súťaže o najlepšiu esej na tému rozvojovej spolupráce. Vyber si jednu z našich tém, napíš esej a pošli. Čo môžeš získať?

 

1. cena: 4-týždňová stáž na Stálej misii SR pri OSN v New Yorku, USA 


2. cena: 4-týždňová stáž na Stálej misii SR pri OSN v Ženeve, Švajčiarsko 


3. cena: 4-týždňová stáž na Stálej misii SR pri medzinárodných organizáciách (OSN alebo OBSE) vo Viedni, Rakúsko

 

S výhrou získaš ubytovanie, pokrytie cestovných nákladov a dostaneš aj vreckové (príspevok na stravné).

 

Ako na to?

1. krok - Zisti, či spĺňaš podmienky

 • Si občanom/občiankou Slovenskej republiky,
 • Si študentom/študentkou ktorejkoľvek slovenskej alebo zahraničnej vysokej školy na bakalárskom, magisterskom alebo inžinierskom stupni štúdia, v dennej alebo externej forme v akademickom roku 2014/2015,
 • Vieš plynule po anglicky slovom i písmom,
 • V predchádzajúcich ročníkoch súťaže si sa neumiestnil/neumiestnila na prvých troch miestach,
 • Prečítaj si podrobné Pravidlá súťaže

 

2. krok - Vyber si jednu z týchto tém (Ak sa chceš dozvedieť o téme viac, klikni na ňu a stiahni si anotácie.)

 1. ICT and Innovation in Kenya: How can technology help with increasing the employability of the Kenyan youth?
 2. What is the role of the civil society in Ukraine in the context of the current crisis?
 3. Global citizenship: European Year for Development 2015 as a starting point to mobilise people for global development
 4. If I was the director of SlovakAid… 

 

3. krok - Naštuduj si čo najviac literatúry k téme, ktorú si si vybral 

 • Každá esej musí obsahovať minimálne päť rôznych bibliografických odkazov na odbornú literatúru.
 • Text z internetového blogu, wikipedia.org, referaty.sk, yahoo answers, atď. sa nepokladá za odborný podklad.
 • Odporúčame využívať ako zdroje akademické články publikované v periodikách a sú tiež prístupné cez Google Scholar.

 

4. krok - Napíš kvalitnú esej a dodržuj tieto pravidlá:

 • Esej musí byť napísaná v anglickom jazyku v rozsahu 1 200 – 1500 slov
 • Bibliografia a odkazy sa do tohto počtu nepočítajú.
 • Esej musí rešpektovať formálne a citačné kritériá i zásady odkazovania na primárnu a sekundárnu literatúru Súťažiaci si môže zvoliť, ktorú citačnú metódu chce používať.
 • Esej v sebe môže zahŕňať priame citáty s uvedených zdrojom, ktoré musia byť uvedené v úvodzovkách.
 • Každá esej musí obsahovať nasledovné časti: titulok, text eseje, zoznam použitej literatúry.
 • Titulok eseje nie je totožný s vyhlásenými témami esejistickej súťaže, autor musí vymyslieť vlastný titulok.

 

5. krok - Pošli nám esej najneskôr do 30. apríla 2015 spolu s týmito dokumentmi:

 

Kompletné informácie o súťaži nájdeš TU.

 


Zdroj: nadaciapontis.sk

 

Zdieľať na facebooku