Na výhru ceny od Google pre mladých novinárov a študentov vám stačí rozpracovaný projekt

 

Novinárska cena pre študentov

 

Cena Google pre mladé talenty dátovej žurnalistiky je určená študentom a mladým ľuďom do 30 rokov, ktorí sa prihlásia so zaujímavým nápadom ako využiť a analyzovať verejné dáta a nájsť v nich súvislosti, ktoré unikajú každodennému spravodajstvu a sú dôležité a prínosné pre verejnosť.

Do súťaže sa môže prihlásiť jednotlivec, aj tím s projektovým zámerom (alebo už s rozpracovaným projektom, ktorý ešte nie je hotový). Cena nie je určená aktívnym profesionálnym novinárom a organizáciám.

 

Čo a ako prihlasovať? 
Stačí ak prihlásite projektový zámer, nemusíte mať hotový projekt. Vyplňte PRIHLÁŠKU a pošlite s projektom na mail: [email protected] alebo [email protected]
Prihlášky môžete posielať do 17.4. 2015.

 

Čo získate?
Víťaz tejto kategórie získava finančnú odmenu vo výške 830 EUR. Súčasťou výhry bude možnosť vybrať si médium, resp. redakciu, kde by projekt mal byť realizovaný.

 

Čo má obsahovať projektový zámer? 
Kontaktné údaje (meno, priezvisko, rok narodenia, e-mail, telefón, názov a adresa školy)

Cieľ projektu (aké informácie chcete získať a ako budú prospešné pre čitateľa/spoločnosť)

Spracovanie projektu (akým spôsobom chcete dáta analyzovať)

Výsledná forma (aká má byť výsledná vizualizácia, interaktivita, novinársky titulok atď.)

Zdroje dát, ktoré chcete využiť.

 Majte na pamäti, že výstup je určený čitateľom novín/online formátov.

 

Aké sú kritériá hodnotenia? 

  • spoločenský prínos
  • inovatívnosť
  • navrhovaná forma
  • čitateľská atraktivita

 

Ako bude určený víťaz? 
Spomedzi prihlásených projektových zámerov vyberie porota 3 najlepšie. Následne na základe rozhovoru /osobne, skype/ vyberie jeden víťazný projekt.

 


Zdroj:  novinarskacena.sk // Foto: Bigstock

Zdieľať na facebooku