Najlepšie fakulty podľa zamestnávateľov: Fakulty, ktorých absolventi majú najväčšiu šancu nájsť si prácu

  

Životopis absolventa Fakulty informatiky a informačných technológií STU si prezrie dvakrát toľko zamestnávateľov ako absolventa Fakulty ekonomiky a manažmentu zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity

Najúspešnejších absolventov z pohľadu záujmu zamestnávateľov má opäť Fakulta informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity. Spoločnosť Profesia zostavuje už 7. rok rebríček úspešnosti absolventov jednotlivých fakúlt slovenských verejných vysokých škôl na základe toho, aký záujem majú o absolventov zamestnávatelia.

 

Prvé priečky obsadili fakulty zamerané na informatiku

Najväčší záujem zamestnávateľov je opäť o fakulty zamerané na informatiku. V prvej dvadsiatke najúspešnejších fakúlt nájdete osem fakúlt so zameraním na ekonómiu, šesť informatických fakúlt, tri spoločenskovedné, jedna strojárska, technická a prírodovedná.

 

Tabuľka: Rebríček fakúlt podľa záujmu zamestnávateľov o ich absolventov

 

Zdroj: Profesia.sk

 

Rebríček vychádza z počtu prezretí životopisu absolventa zamestnávateľmi. Podmienkou zaradenia do analýzy je ukončenie štúdia na niektorej zo slovenských vysokých škôl v posledných troch rokoch a aktívne hľadanie si práce v predchádzajúcom roku.

Fakulta informatiky a informačných technológií bratislavskej Slovenskej technickej univerzity vedie rebríček záujmu zamestnávateľov od roku 2009. Najčastejšou pozíciou, o ktorú sa jej absolventi uchádzajú je programátor.

 

Graf: Špecializácie, o ktoré sa zamestnávatelia najčastejšie zaujímajú

 

Zdroj: Profesia.sk

 

Najčastejšie vyhľadávaní sú absolventi fakúlt zameraných na informatiku (6,1 videnia životopisu), nasledujú absolventi ekonomiky (4,2 videnia životopisu), spoločenských vied (3,9 videnia životopisu), strojárstva (3,9), techniky (3,6) a filozofie (3,4).
Na trhu je väčší záujem o absolventov Ekonomickej univerzity V rebríčku vysokých škôl vedie nad Slovenskou technickou univerzitou Ekonomická univerzita.  Tretia v poradí nasleduje Žilinská univerzita.

 

Tabuľka: Rebríček univerzít podľa záujmu zamestnávateľov o ich absolventov


 

Zdroj: Profesia.sk

Absolventi z Bratislavského kraja majú šance najväčšie

 

Okrem toho, akú vysokú školu či fakultu človek vyštudoval, veľký vplyv na uplatnenie absolventa má región, v ktorom školu skončil. Najjednoduchšiu situáciu zamestnať sa majú absolventi, ktorí skončili školu v Bratislavskom kraji. Ak človek skončil jednu zo škôl v Bratislavskom kraji, jeho životopis si v priemere pozreli 4,2 zamestnávatelia.  Na rozdiel od nich, životopis človeka, ktorí skončil vysokú školu v Prešovskom kraji v priemere videli len 3 zamestnávatelia.


Tabuľka: Záujem zamestnávateľov o absolventov vysokých škôl podľa kraja, kde sa škola nachádzaZdroj: Profesia.sk


Absolventi vysokých škôl si hľadajú prácu v kraji, kde študovali. Pre väčšinu absolventov mimobratislavských škôl je  druhou voľbou hľadať si uplatnenie v Bratislavskom kraji.Na rozdiel od ľudí, ktorí skončia univerzity v Trenčíne, v Žiline, v Nitre či v Banskej Bystrici, absolventi univerzít z Košického a Prešovského kraja by si radšej ako v Bratislavskom kraji našli uplatnenie v niektorom z východoslovenských krajov.

 


Zdroj: profesia.sk

 

Čítajte viac o téme: Absolventi, Kariéra
Zdieľať na facebooku