Nezamestnanosť absolventov rastie

  Shutterstock

Najnovší rebríček kvality vysokých škôl priniesol nové informácie o zamestnanosti absolventov. Ich uplatnenie na trhu práce je stále zložitejšie.


Podľa Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry (ARRA) stúpla nezamestnanosť čerstvých absolventov vysokých škôl medziročne nad 4,5 %. Najviac sa to dotklo poľnohospodárskych vied,  kde počet nezamestnaných študentov  vzrástol dokonca až o takmer štyri percentuálne body. Vyplynulo to z prieskumu kvality vysokých škôl na Slovensku.


Zisťovanie nezamestnanosti absolventov je v prieskume novinkou a cieľom je získať ďalší dôležitý ukazovateľ atraktivity vysokých škol. Konečné poradie v porovnaní s minulými rokmi ale ani táto informácia výrazne nezmenila. Prvé miesta obsadili už dlhoročné jednotky na trhu : Univerzita veterinárneho lekárstva (AGRO), Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU (TECH) a Jesseniova lekárska fakulta UK (MED).


Testom kvality prešlo 109 fakúlt, z toho 103 fakúlt verejných vysokých škôl a 6 fakúlt súkromných vysokých škôl.  Agentúra vytvorila 11 skupín odborov, aby sa porovnávali len fakulty, ktoré majú podobné zameranie. Týmto spôsobom sa snaží sprehľadniť stav vysokých škôl pre budúcich uchádzačov a študentov.


ARRA hodnotila školy na základe dostupných údajov z Ústavu informácii a prognóz školstva, zo štatistiky Ministerstva školstva SR a pomohla jej aj medzinárodná databáza vedeckých prác Web of Knowledge.


Čítajte viac o téme: Absolventi, Kariéra
Zdieľať na facebooku